fbpx
3. november 2021

ZERO søker fagrådgiver på transport

Er du engasjert i klimasaken? Vil du være med å gjøre verden til et mer rettferdig sted for alle, gjennom å jobbe for konkrete løsninger på klimakrisen? Da er kanskje du den vi ser etter. Som fagrådgiver på transport vil du jobbe for en overgang fra fossilt til fornybart i transportsektoren. Du vil bidra til å utvikle politikk som fremmer utslippsfrie løsninger på land, i lufta og på sjøen. Og du vil jobbe sammen med næringslivet for å få frem gode piloter og utrulling av fornybare løsninger.

Søknader sendes til fagsoknad@zero.no. Søknadsfrist 29. november, men søknader vil bli behandlet fortløpende.

Dine arbeidsoppgaver

ZERO har et lite team som jobber sammen på transportområdet. Du vil være med å gjøre analyser og sette sammen faktagrunnlag som kan hjelpe beslutningstagere i politikk og næringsliv. Du vil være med å skape nye samarbeid for å sikre størst mulig gjennomslag for klimasaken. Og du vil være med å sette dagsorden i media og den offentlige debatten. Arbeidsoppgavene vil for eksempel innebære å gjennomføre barriere- og mulighetsstudier og å utvikle forslag til nye politiske virkemidler. Du vil holde deg oppdatert på hva som skjer på dine fagområder nasjonalt og internasjonalt, og du vil delta i dialoger med aktører i politikk og næringsliv. Arbeidet vil skje i samhandling med transportteamet og andre fagområder hos ZERO.

Dine egenskaper

 • Du er analytisk og kan omsette kompliserte fakta til god kommunikasjon og relevante politiske innspill.
 • Du er handlekraftig, søker samarbeid og ser etter løsninger.
 • Du er gjerne god med tall og kan gjøre både raske konvoluttregnestykker og grundige kvantitative analyser.
 • Du har relevant høyere utdanning og god kjennskap til klima og transport. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for dette.
 • Det er positivt med noen år relevant arbeidserfaring, gjerne fra næringsliv, transportbransjen, politikk eller forvaltning. Men vi søker også deg som er nyutdannet og har tydelig engasjement, med for eksempel arbeid i frivillige verv, som vil utvikle deg videre hos oss.
 • Nettverk og posisjon i din bransje kan være et pluss.
 • Du er selvstendig, idérik og grundig, og har gjennomføringsevne.

Vi kan tilby

 • Vi kan tilby variert og spennende arbeid i et engasjerende arbeidsmiljø i en av Norges viktigste miljøorganisasjoner.
 • Et stort nettverk i politikk og næringsliv. 
 • Du vil få mulighet til å være med og skape gjennomslag for faktiske klimaløsninger, og bidra til å utvikle hvordan ZERO arbeider med ulike satsinger og prosjekter.
 • Du vil samarbeide med kollegaer som har bred kunnskap om det siste innen klimaløsninger og delta i prosjekter på en rekke ulike fagområder.
 • Mulighet for å delta i teamet som årlig arrangerer Zerokonferansen.
 • Arbeidssted er Youngstorget 1 i Oslo sentrum.

Lønn etter avtale. Eventuelle spørsmål kan rettes til fagansvarlig transport Ingvild Kilen Rørholt, ingvild@zero.no, tlf. 97727115 eller fagsjef Stig Schjølset, stig.schjolset@zero.no tlf. 90560459. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknader sendes til fagsoknad@zero.no. Søknadsfrist 29. november, men søknader vil bli behandlet fortløpende.