5. november 2019

ZERO søker fagrådgiver

Miljøstiftelsen ZERO søker deg som vil bidra til gjennomslag for nye klimaløsninger gjennom å arbeide frem gode analyser og virkemiddelforslag.

Vi søker en nysgjerrig, tallglad og analytisk fagrådgiver som kan bidra inn i ulike satsinger og fagområder hos oss, og vil bli en del vårt dyktige team av rådgivere. Nå har vi spennende arbeid og behov for større kapasitet innen bioøkonomi, materialbruk i bygg, anlegg og emballasje.

Dine arbeidsoppgaver:

Du vil gjøre analyser og sette sammen faktagrunnlag, slik at vi kan sette dagsorden og sikre størst mulig gjennomslag for klimasaken hos politikere og i næringslivet. Arbeidsoppgavene vil for eksempel innebære å gjennomføre barriere- og mulighetsstudier og utvikle forslag til nye politiske virkemidler. Du vil også delta i dialoger med næringslivet, og holde deg helt oppdatert på hva som skjer på dine fagområder nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet vil skje i samhandling med andre fagrådgivere og fagansvarlige hos ZERO.

Dine egenskaper

 • Du er analytisk og kan omsette kompliserte fakta til god kommunikasjon og relevante politiske innspill.
 • Du er gjerne en tallknuser som kan gjøre både raske konvoluttregnestykker og grundige kvantitative analyser, og kan utforme nye modeller og figurer som illustrerer faglige poenger.
 • Du har relevant høyere utdanning og god kjennskap til energi- og/eller klimafeltet. Du har for eksempel bakgrunn som samfunnsøkonom eller du er en siviløkonom eller ingeniør som forstår politikk.
 • Du bør ha minst noen år relevant arbeidserfaring, gjerne fra næringsliv, industri, politikk eller forvaltning. Men vi søker også deg som er nyutdannet og har tydelig engasjement med for eksempel arbeid i frivillige verv å vise til, som vil utvikle deg videre hos oss.
 • Nettverk og posisjon i din bransje kan være et pluss.
 • Du er selvstendig, idérik og grundig, og har gjennomføringsevne.

Vi kan tilby

 • Vi kan tilby variert og spennende arbeid i et engasjerende arbeidsmiljø i en av Norges viktigste miljøorganisasjoner.
 • Et og stort nettverk i politikk og næringsliv.
 • Du vil få mulighet til å være med og skape gjennomslag for faktiske klimaløsninger, og være med og utvikle hvordan ZERO arbeider på satsinger og prosjekter hvor du er involvert.
 • Du vil samarbeide med kollegaer som har bred kunnskap om det siste innen klimaløsninger og delta i prosjekter på en rekke ulike fagområder.
 • Mulighet for å delta i teamet som årlig arrangerer Zerokonferansen.
 • Vi gir opplæring om ZERO og vår metode.
 • Arbeidssted er Youngstorget 1 i Oslo sentrum. Lønn etter avtale.
 • Lønn etter avtale.

  Eventuelle spørsmål kan rettes til nestleder Dagfrid Forberg, dagfrid.forberg@zero.no tlf. 99637338 eller fagsjef Stig Schjølset stig.schjolset@zero.no tlf. 90560459. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknader sendes til fagsoknad@zero.no.
Søknadsfrist 17. november, men søknader vil bli behandlet fortløpende.