Ønsker du innblikk i en av Norges viktigste miljøstiftelser, arbeidserfaring fra organisasjonslivet og å bidra i klimasaken? Miljøstiftelsen ZERO søker praktikanter til noen av våre satsingsprosjekter og inviterer studenter og andre interesserte til å søke!

 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i satsingsprosjekt med research, analyse, og skrive faktanotater i sparring med fagrådgiver hos ZERO.
 • Skrive blogginnlegg og nyhetsbrev, bidra til å lage mediesaker og presentasjoner.
 • Bidra til å organisere arrangement og workshoper.
 • Bidra til ZEROs politiske arbeid generelt.

Noen av de aktuelle fagområdene er materialer, transport, maritimt, offentlige anskaffelser, bioøkonomi, EU. 

Se også utlysningen for praktikantstillingen innen digital markedsføring, grafisk design, kommunikasjon og film til Zerokonferansen 2018.

Oppgavene vil variere ut fra forutsetningene til praktikanten.

 

Vi kan tilby:

 • Innblikk i en av Norges viktigste miljøorganisasjoners hverdag.
 • Innblikk i organisering av Nordens største og viktigste møteplass for klima, Zerokonferansen.
 • Kunnskap om det siste innen klimaløsninger.
 • Opplæring i både den kommunikasjonsfaglige delen av jobben, samt om ZERO og vår metode.
 • Tett oppfølging av en egen mentor og/eller din nærmeste overordnede i ZERO
 • Mulighet til å delta i møter internt og eksternt, og ta del i vårt viktige nettverk av samarbeidspartnere
 • Et ungt og engasjerende arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Vårt mål er at du ved endt praktikantperiode står enda bedre rustet for et arbeid for klimasaken i Norge

 

Vi søker en som:

 • Er positiv, fleksibel og initiativrik.
 • Er selvstendig.
 • Kan jobbe på frivillig basis 1-2 dager i uken enten våren eller høsten 2018. Vi har sommerstengt i juli.
 • Studerer fornybar energi eller klimaløsninger og ønsker arbeidserfaring.
 • Har interesse for politikk, kommunikasjon, markedsføring eller arrangementsplanlegging.
 • Er interessert i klimautfordringen og klimaløsninger.

 

Stillingen er ulønnet. Praktikantene vil få en attest etter endt praktikantperiode. Praktikantperioden er vanligvis tre måneder.

Praktikantperioden kan gjerne kombineres med faglig studiepraksis/skriving av masteroppgave.

Oppstart: Løpende for våren 2018, eller 10. august 2018.

Søknadsfrist: Løpende.

Søknaden sendes til – praktikant@zero.no.