fbpx
11. august 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

ZERO under Arendalsuka

ZERO er delaktig på en rekke arrangementer under Arendalsuka. Vi gir deg en oversikt over hvilke vi er medarrangører på, og øvrige arrangementer der vi bidrar.

 

ZERO er medarrangør på:

(klikk på tittel for mer info)

Mot nullutslipp til lands, til vanns og i lufta – Grønn særstilling i transport (med Klimapartnere)
Onsdag 17. august, 10:45 – 12:30, Grid-Arendal, 1. etg.
Elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff, – løsningene for å fase ut fossilt drivstoff finnes. Hva skal til for at Norge halverer utslippene fra transportsektoren fram mot 2030, og fortsetter videre mot nullutslipp i 2050?

Lunsjdebatt: Er kommunene med på det grønne skiftet? (med Kommunalbanken)
Onsdag 17. august, 12:00 – 14:00, Lille Andevinge
Hvilken rolle spiller norske kommuner og fylkeskommuner i å redusere de nasjonale klimagassutslippene? Hva kan gjøres nasjonalt og hva er mulig å få til ved lokalt engasjement?

Norsk finans og det globale grønne skiftet: Hvordan sikrer vi bærekraft og verdiskapning? (med DNB)
Onsdag 17. august, 14:00 – 15:00, DNB, Peder Thomassens gate 12
I 2015 var investeringene i fornybar energi globalt rekordhøye. Hvordan kan vi legge til rette for at norske investorer og næringsliv skal bidra mer til det grønne skiftet globalt, samtidig som vi sikrer verdiskaping, innovasjon og arbeidsplasser?

Veivalg mot en fornybar fremtid (med Energi Norge, NU og Bellona)
Onsdag 17. august, 14:30 – 16:30, Baker Jørgensen
Naturen krever at vi i fremtiden kutter nærmest alle klimagassutslipp. Samtidig viser grundige studier at dette er både teknologisk og økonomisk mulig. Vi utfordrer politikerne på:
– Hvilket ansvar og forpliktelser representerer Paris-avtalen for Norge?
– Hvordan omstille oljeøkonomien til en grønn fremtidsnæring?
– Hvilke utdannings- og yrkesvalg krever lavutslippssamfunnet av dagens ungdom?

Jordbrukets og skogbrukets bidrag til det grønne skiftet (med Felleskjøpet, Norges bondelag, Kvinner i Skogbruket og Norges Skogeierforbund)
Fredag 19. august, 12:00 – 16:00, Kinosalen, Thon Hotel Arendal
Fagseminar med debatt.
Del 1: Hvordan bruke skogens ressurser best i klimakampen
Del 2: Verdiskapingspotensialet i jord og skog og viljen til investeringer i ny industri

Foredrag: Skogens klimabidrag – Alt som kan lages av olje kan lages av tre – Industriens bidrag – Foods of Norway: Hav og skog som fôrressurser – Risikokapital til grønt skifte – Lokalsamfunn, bønder og samvirker i utviklingen.

 

Øvrige arrangementer der ZERO bidrar

(klikk på tittel for mer info)

Klimaløsningen ligger i byene! (Veidekke Eiendom)
Tirsdag 16. august, 08:30 – 09:30, Inngangen til Pollen P-hus (Kirkegata/Havnegaten/Langbryggen
Marit Vea

Kommersielle investeringer – avgjørende for bærekraftig bistand (Norfund)
Tirsdag 16. august, 12:00 – 14:00, Grid-Arendal, 1. etg.
Marius Holm. Behov for investeringer i fornybar energi i utviklingssammenheng

Grønt skifte. Norsk industri: Økt verdiskaping og null utslipp (Arendalsuka, Norsk Industri)
Tirsdag 16. august,15:30 – 17:00, Arendal kulturhus
Marius Holm

Nå skal Paris-avtalen fylles med innhold (Klimapartnere, Norsk Klimastiftelse)
Tirsdag 16. august, 18:00 – 20:00, Teltscenen, Tyholmen
Marius Holm

Bærekraftige forretningsmodeller, hva – hvorfor – hvordan? (Innovasjon Norge, Klimapartnere)
Onsdag 17. august, 08:15 – 10:00, Clarion Hotel Tyholmen
Marius Holm

Miljøseminar Godstransport (Norges Lastebileier-Forbund)
Onsdag 17. august, 13:00 – 15:00, Mør Biffhus Restaurant og bar
Kari Asheim

Grønn omstilling: Hvem har ansvaret? (YS, Negotia og Venstre)
Torsdag 18. august, 15:00 – 16:00, Café Victor
Marius Holm

Energy Bar (Norges Rederiforbund, Norsk Olje og Gass)
Torsdag 18. august, 16:30 – 18:00, Lille Andevinge
Marius Holm

Miljøvennlige bygg. Passiv, null eller pluss – og hvordan kommer man dit? (Klimapartnere, Asplan Viak)
Fredag 19. august, 11:30 – 13:00, Amfiet, Eureka kompetanse