fbpx
25. september 2020

Zeroakademiet 2020-2021: Søknadsfrist 22. oktober

Få den nyeste kunnskapen, knytt kontakter og ta del i samfunnsdebatten.

En klimapolitisk og teknologisk kraftpakke.

Vi er inne i et avgjørende tiår for klima og kloden. Det er nå vi må få de gode løsningene som finnes til å bli utbredt i alle deler av samfunnet, og vi ønsker å gi et springbrett til deg med engasjement og vilje til å skape endring. Er du en ung klimaleder for fremtiden, som jobber i politikk, næringsliv eller organisasjoner med engasjement for å få gjennomslag for gode klimaløsninger, og ønsker påfyll og nettverk for å skape enda større resultater?

ZEROAKADEMIET er en arena hvor du som ung voksen (25-35 år) sammen med likesinnede, får innføring i klimaløsninger og hvordan du selv kan ta en aktiv rolle i omstillingen til et utslippsfritt samfunn. Du vil få et inspirerende nettverk av unge med samme engasjement, men ulike roller og ståsteder i samfunnet, og bli kjent med mentorer med lang erfaring innen klimaledelse. Akademiet er politisk nøytralt og søker deltakere fra alle fløyer for spennende læring, debatt og idéutveksling.

Som deltaker i Zeroakademiet får du opplæring i det viktigste og siste av kunnskap om klima og klimaløsninger, og støtte til å bruke ditt eget handlingsrom for å skape endring gjennom et kursopplegg som består av:

● Akademisamlinger med faglige innlegg, diskusjon og gruppearbeid fra næringslivsledere, relevante politikere fra ulike partier, nøkkelpersoner fra forvaltningen i stat og kommune og spennende innledere fra akademia, i tillegg til ZEROs dyktige fagressurser
● Zerokonferansen 10-12. november er inkludert i akademiet, med digitalt pass og første bli-kjent treff.
● Mentoring fra sentrale og erfarne ressurspersoner
● Bidra til å produsere nye ideer og initiativer inn i dagens samfunnsdebatt
Bli en del av Alumninettverket og få med faglig påfyll og sosialt fellesskap også utover kursrekken

Kursperiode: November 2020 – juni 2021 (Arbeidsmengde 50-70 timer)

ZEROAKADEMIET SØKER DEG SOM ER
Ung voksen, 25-35 år
Ung i organisasjonslivet. Det kan være i interesseorganisasjoner eller hos andre relevante aktører i sivilsamfunnet
Ungdomspolitiker. Gjerne med erfaring og verv på nasjonalt nivå
Ung i næringslivet som jobber innenfor bærekraft og miljø, eller har ønske om å påvirke bedriftens bærekraftsarbeid
Ung i akademia med engasjement for klima
Engasjert ung voksen med bankende hjerte for klimasaken

For kandidater fra næringslivet har akademiet en egenandel på
kr 20 000,- som dekkes av arbeidsgiver.
For kandidater fra offentlig sektor er egenandelen på kr 10 000,-.

Deltakere rekrutteres åpent gjennom en søknadsordning med løpende opptak til årets 20 akademiplasser.

Slik søker du:
● Send CV og et motivasjonsbrev hvor du begrunner din motivasjon, utforsker hvordan du ser din mulighet til, og ønske om, å bidra til raskere utslippsreduksjoner og et konkurransekraftig, grønt Norge. Fortell oss gjerne om ditt engasjement og/eller dine verv i frivillig sektor, politikk eller roller i næringsliv og akademia, og hvordan du ser din mulighet til, og ønsker om, å påvirke.
Frist innen 22. oktober 2020, men vurderer kandidater fortløpende.
● Søknaden sendes til zeroakademiet@zero.no.

Last ned PDF