fbpx
17. desember 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

ZEROFROKOST 8. januar 2019: Mer strøm fra gammel vannkraft?

Tid: 07:45 – 09:45
Sted: Forum i Folkets Hus/Oslo Kongressenter

Hvor stort er potensialet for å ruste opp eksisterende vannkraftverk? Hva er potensialet for å få mer kraft ut av gamle anlegg, uten nye naturinngrep? Og hva vil det koste?

Vi undersøker både potensialet og virkemidler som kan utløse dette ved å invitere eksperter til å holde innlegg før vi utfordrer politikerne i en samtale. Du vil høre fra HydroCen som er en av de nasjonale forskningssentrene for miljøvennlig energi og forsker på vannkraftteknologi; videre får vi høre fra PA Consulting som er et konsulentselskap med fokus på innovasjon og endring; NVE som har ansvar for å forvalte landets vannressurser, og står for elsertifikatordningen som har bidratt til opprustning av vannkraft; EnergiNorge er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen som representerer 275 fornybar-selskaper; vi vil høre fra Statkraft som er Norges største kraftprodusent og til slutt Olje- og energidepartementet som har øverste ansvar på feltet.

Program
07.45 Frokost serveres
08.15 Introduksjon ved Einar Wilhelmsen, ZERO
08.25 Leif Lia, HydroCen – Hva er potensialet for å ruste opp norsk vannkraft?
08.35 Magne Fauli, EnergiNorge – Hvilke rammevilkår må være på plass for at opprustning skal skje?
08.45 Fredrik Arnesen, NVE – Hvor mye opprustning har elsertifikatene utløst og hvilke utfordringer er knyttet til O/U-prosjekter?
08.55 Lars Erik Maurud, PA consulting – Hvordan ser forretningssiden for opprustning ut?
09.05 Jon Ulrik Haaheim, Statkraft – Hvor mye opprustningspotensiale er det i deres portefølje og hva koster det?
09.15 Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, Olje- og energidepartementet – Hvilket arbeid gjør OED og regjeringen rundt opprusting av vannkraftverk?
09.25 Samtale med politikere: Marie Sneve Martinussen (Rødt), Else-May Botten (Ap), Ole André Myhrvold (Sp) og Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (Frp, OED). Ordstyrer: Marius Holm
09.45 Slutt
Husk å melde deg på her.
Vi gleder oss!