fbpx
16. november 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Zerokonferansen 2018: Presentasjoner

Zerokonferansen 2018

PROGRAM ONSDAG 7. NOVEMBER

9.00–10.00

Towards a Zero Emission Future

Hoesung Lee
Chair, IPCC

Michael Liebreich
Chairman and CEO, Liebreich Associates
Global Trends in Clean Energy and Transportation

10.15–11.15

Breaking the Barriers to the Energy Transition

Eldar Sætre
CEO, Equinor
Verden i endring. Equinor i endring

Samtale: Eldar Sætre og Marius Holm

Natznet Tesfay
Head of the IHS Africa Country Risk
Electrifying Africa: Risks and Opportunities in Securing a Renewable Future

Scott Jacobs
CEO & Co-founder, Generate Capital
The Infrastructure Transition: Decarbonized, Decentralized, Digitized, Democratized

Siri Kalvig
CEO, Nysnø Climate Investments
Nysnø får fortgang på det grønne skiftet

Sam Manaberi
CEO & Founder, TRINE
Making Investments with Triple Return Accessible for Everyone

12.15–13.15

Valgfri sesjon/verksted

Effektiv klimakommunikasjon

Effektiv klimakommunikasjon er helt sentralt for bedrifter, politikere og organsiasjoner som ønsker å realisere klimaløsninger. Hva kjennetegner de som lykkes, og hva er det folk er opptatt av når de snakker om klima? Hvordan bør du kommunisere om klima for å nå fram med ditt budskap?

Denne sesjonen utforsker suksesskriteriene for å lykkes med klimakommunikasjon. Vi får også et innblikk i hva vi kan lære av Big Data.

Kristin Brenna
Kommunikasjonsrådgiver, ZERO

Christian Bjørnes og Astrid Arnslett
CICERO

Fem forskningsbaserte råd for effektiv klimakommunikasjon

Olav Magnus Linge
Rådgiver, Zynk

Hva kan stordata fortelle om klimakommunikasjon?

Winning the War on Coal in Emerging Markets

Despite lower prices on renewables, emerging markets have enough coal plants in the pipeline to make it near impossible to stay within the 1,5 degrees goal.

Increased access to capital is key if renewable energy is to outcompete fossil fuels.

What role can Norwegian investors and policy makers play? And how do we reach the goal of universal access to electricity while outcompeting coal in time to save the climate?

EVP Project Development & Project Finance, Scatec Solar
Outcompeting coal with large scale solar

Tom Erichsen
CEO, Differ
Distributed energy’s role in beating coal

Jon Bøhmer
CEO, Kyoto Energy
Solar Energy as base load in developing countries

Panel:

 • Marius Holm
  Daglig leder, ZERO
 • Michael Liebreich
  CEO, Liebreich Associates
 • Natznet Tesfay
  Head of the IHS Africa Country Risk
 • Espen Barth Eide, (Ap)
  Nestleder energi og miljøkomiteen
 • Terje Osmundsen
  CEO, Empower New Energy

Verksted: Rammeverk for CCS

Hvordan får vi en overgang fra fasen som pågår nå, med årlige bevilgninger over statsbudsjettet, til at karbonfangst- og lagring (CCS) lønner seg? Hvilke økonomiske mekanismer og andre virkemidler må til for å få realisert karbonfangst- og lagring i stor skala?

Bli med på et verksted der vi snekrer et godt rammeverk for å få realisert karbonfangst- og lagring, og utforsker de mulige finansieringsløsningene.

Ebba Boye
Leder, Rethinking Economics
Klimalønnsomhet

Olav Wicken
Professor, TIK, Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved UiO
Klimalønnsomhet

Trude Sundset
Direktør, Gassnova
Hvordan sikre CCS nødvendig utbredelse?

Camilla Skriung
Rådgiver CCS, ZERO
Markedsdrivere og CCS fond rigget for å kjøpe lagret CO2

Hildegunn Blindheim
Direktør for klima og miljø, Norsk olje og gass
Et delt ansvar stat-industri

Jannicke G Bjerkas
Direktør for CCS, Fortum Oslo Varme
Avfallsrevolusjon krever CCS

Gruppeoppgaven

Verksted: Den utslippsfrie reisen

Hvordan får vi et smart og utslippsfritt transportsystem? Og kan vi se på noen av de samme løsningene for alle de store byene i Norden? Hva er de nordiske trendene innen transport? I dette verkstedet setter vi brukerne i sentrum og ser på hva som skal til for å få realisert brukertilpassede, utslippsfrie reiser.

Tommi Lampikoski
Gaia Consulting
Mobility as a Service and Greener Transportation Systems in a Nordic Context

The Transition to a Circular Bioeconomy

Our climate requires a transition from a fossil based and linear economy to renewable solutions and a circular bioeconomy. Old value chains must be renewed, and we need new solutions and the establishment of new value chains. But how do we succeed with the transition to a closed loop circular bioeconomy?

In this session, leading experts will talk about the barriers and opportunities, and we look at concrete examples of solutions that are under development.

Anne Marit Post-Melbye
Rådgiver, ZERO
Circular Bioeconomy

Arne Bardalen
Spesialrådgiver, NIBIO
What characterises a sustainable and circular bioeconomy?

Nils Hannerz
Forskning og innovasjonssjef, IKEM
How do the Nordics succeed with a bioeconomy strategy?

Mika Aho
Kommunikasjonsdirektør, ST1
Harvesting carbon – a climate possibility

Markku Purmonen
(FIN), UPM
Establishing a new climate positive value chain

Håvard Wollan
CEO, Biokraft
Low Carb Food Production

Olav Veum
Styreleder, Norges Skogeierforbund
Financing new value chains in the bioeconomy

Panelsamtale:

 • Arild Hermstad (MDG)
 • Renate Sølversen (H)
 • Ole André Myhrvold (SP)

EUs energiunion og Norge

Debatten om Norges tilslutning til ACER satte fyr i norsk offentlighet. Men ACER er bare en liten detalj i EUs energiregelverk, og nå er EU allerede i ferd med å vedta «Vinterpakken». Nye høye fornybarmål, krav til energieffektivisering og hvordan markedene skal fungere – hva betyr dette for Norge?

I denne sesjonen får du en innføring i hva Vinterpakken inneholder, og vi tar debatten om hva EUs nye energipolitikk kan bety for Norge.

Torbjørg Jevnaker
Stipendiat, UiO
Fra tredje pakke til Vinterpakke, hva kommer nå?

Debatt:

 • Are Tomasgard
  Sekretær, LO
 • Birgitte Jourdan-Andersen
  Rådgiver, EnergiNorge
 • Heidi Nordby Lunde
  Leder, Europabevegelsen
 • Idar Helle
  Nestleder, Nei til EU
 • Lars Haltbrekken
  SV
 • Stefan Heggelund
  Høyre

Moderator:

 • Einar Wilhelmsen
  Fagansvarlig for energi og kraftsystemer, ZERO

13.45–14.45

Valgfri sesjon/verksted

Fra handelskrig til grønn konkuransekraft

Hvordan kan klimakrav i industrien skape et konkurransefortrinn for norsk industri i en verden preget av nyproteksjonisme og handelskrig?

I denne sesjonen løfter vi frem de mest banebrytende klimaløsningene i norsk industri og potensialet for globale utslippskutt. Vi viser hvordan realisering av klimaløsninger i eksisterende industri kan gå hånd i hånd med utvikling av nye grønne næringer, og hvordan dette kan bane vei internasjonalt.

Anne Marit Post-Melbye
Rådgiver i ZERO
Klimakutt i industrien

Jens Ulltveit-Moe
CEO, Umoe
Klimavennlig industri, et konkurransefortrinn

Eivind Hoff-Elimari
Redaktør for det grønne nettidsskriftet Pan , rådgiver i Forskningsrådet og EU-ekspert
Grønn handelskrig?

Harry Salvesen
Project Manager, Aluminum Center of Excellence, Alcoa Corporation
En grønn revolusjon i aluminiumsindustrien

Nils Ystanes
H&R Kommunikasjonsansvarlig, Tizir
Hydrogen i industrien, mulighet eller bare potensial?

Ole Børge Yttredal
Direktør for energi- og miljøavdelingen, Norsk Industri
Veikart-tentamen

Samtale:

 • Kåre Gunnar Fløystad
  Fagsjef i ZERO – ordstyrer
 • Kari Elisabeth Kaski
  Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti
 • Kårstein E. Løvaas
  Stortingsrepresentant for Høyre
 • Terje Aasland
  Stortingsrepresentant (AP)

Elbilen som løsning i energisystemet

Om noen år vil det være millioner av batterier i biler, ferger, busser og tunge kjøretøy. Dette vil bli en utfordring for strømnettet, men trenger ikke nødvendig å skape et problem. Kan millioner av mobile batterier også være løsningen på fremtidens nettutfordringer? Finnes det utfordringer som hindrer dette fra å bli en realitet, og hvordan overkommer vi isåfall disse?

I dette seminaret vil du få svar på disse spørsmålene, og du får møte ekspertene som jobber med de ulike løsningene.

Om noen år vil det være millioner av batterier i biler, ferger, busser og tunge kjøretøy. Dette vil bli en utfordring for strømnettet, men trenger ikke nødvendig å skape et problem. Kan millioner av mobile batterier også være løsningen på fremtidens nettutfordringer? Finnes det utfordringer som hindrer dette fra å bli en realitet, og hvordan overkommer vi isåfall disse?

I dette seminaret vil du få svar på disse spørsmålene, og du får møte ekspertene som jobber med de ulike løsningene.

Vegard Willumsen
NVE
Elektrifisering av samfunnet og elbilens rolle i kraftnettet

Jon Suul
Forsker, SINTEF
Ladeteknologi for elektrisk transport

Victoria Fearnley Landmark
Daglig leder, ENFO
Det blir et marked for fleksible forbrukere, men hvordan passer elbilen inn?

Zdena Cervenka
Seniorrådgiver, Statsbygg
Bil og bygg på campus Evenstad – adskilt eller sammen?

Samtale:

Erik Lorentzen
Leder fag og rådgiving, Elbilforeningen

Moderator:

Christina Bu
Generalsekretær, Elbilforeningen

Unleashing distributed renewables

Skal vi nå Parismålene og ha en eneste sjans for å komme under 1,5 grader er det avgjørende å få realisert fornybar energi i fremvoksende økonomier. I disse landene har distribuert energi et stort potensiale. Mange steder er det mest hensiktsmessige nettopp å bygge ut mini-grid og off-grid løsninger. Mulighetene for off-grid løsninger til næringslivet og produksjon er sjeldent oppe i debatten som en viktig løsning. Det er flere barrierer som hindrer den store utbredelsen av distribuert fornybar energi, og disse vil vi ta tak i dette verkstedet: Hva er barrierene og hva må til for å overkomme dem?

Jon Bøhmer
Founder and CEO, Kyoto Energy
Unleashing distributed renewables 

Slik tar du grønt lederskap

Klima står stadig høyere på agendaen, og fallhøyden kan være stor dersom din bedrift ikke klarer å tilpasse seg endringene som skjer i verden. Hva skjer med de bedriftene som ikke omstiller seg nå, og hvordan skal du møte endringene som kommer? Hvordan kan din bedrift ta grønt lederskap?

Vi har invitert en håndfull aktører som vil fortelle om sin endringsreise. Vi utfordres av Generasjon Z, og sammen med ekspertene svarer vi på hvordan din bedrift kan ta grønt lederskap.

Danat Tekie
Chief External Relations,Young Sustainable Impact

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen
NHH

Anne Marheim Støren
Støren Sustainability Marketing Manager, Orkla Home and Personal Care at Orkla ASA

Steinar Hoen
Fra Oslo Bislett Games

Kristian Kolind
Head of Strategy & M&A, NSB

Havvind – Norges neste offshore-eventyr?

Havvind har potensiale til å kutte store klimagassutslipp i oljenæringen, og flere aktører viser interesse for havvind på norsk sokkel. Kan havvind bli Norges neste nye offshore-eventyr?

I dette seminaret ser vi på hvordan Norge kan bruke kompetansen fra oljenæringen som et springbrett til en fornybar havvindnæring, som i 2030 kan eksportere teknologi i milliardklassen. Hvordan ser det globale markedet for havvind ut, og hvilke virkemidler må på plass for at norsk næringsliv kan levere?

Jon Evang
Kommunikasjonssjef, ZERO

Einar Wilhelmsen,Fagansvarlig for energi og kraftsystemer, ZERO og Tor-Eivind Moen
VP Market Development New Energy, ABB,

Arne Eik
Lead Business Developer Offshore Wind, Equinor

Jon Dugstad
Director for wind and solar, NORWEP

Monika Zsak
CEO, BKK Grønn Invest

Q&A:

 • Espen Barth Eide (Ap)
 • Liv Kari Eskeland (H)
 • Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (Frp)
 • Jon Evang, ZERO.

15.00–16.00

Slik kan norsk eksport skape global endring

Samtale mellom Erna Solberg og Marius Holm

Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister
Virkemidler for norsk eksport

Jan Christian Vestre
CEO, Vestre AS
Fra Oslo til Times Square: Lærdom fra en norsk eksportsuksess

Jon Andre Løkke
CEO, NEL ASA
Slik kan vi tjene milliarder på hydrogen

Ingrid Dahl Hovland
Adm.dir. Nye Veier
Verdens mest klimaambisiøse veistrekning

PROGRAM TORDAG 8. NOVEMBER

9.00–10.00

Global Trends in Transportation

Kåre Gunnar Fløystad

Swarna Ramanathan
Associate Partner, Mckinsey & Company
Disruptive Change in the Transport Sector

Greg Archer
Director of Clean Vehicles, Transport & Environment
The Beginning of the End for Cars with Engines in Europe

Fermin Soneira
Vice President Product Marketing, Audi
Creating the Future

10.15–11.15

Verktøy for global endring

Marius Holm
Daglig leder, ZERO
Norge som verktøy for global endring

Nick Mabey
CEO, E3G
Europe as a Driver for Global Change

Lan Marie Berg
Byråd for Miljø og samferdsel i Oslo, Oslo
Verdens første storby uten utslipp

Samtale: Næringslivets utfordringer til Miljøhovedstaden Oslo

Nikolai Astrup
Utviklingsminister
Bistand som klimavirkemiddel

12.15–13.15

Valgfri sesjon/verksted

Nyttetransport – klimaløsninger som duger

Norges rolle som foregangsland på elektrifisering av personbiler har internasjonal betydning. Gjennombruddet for et grønt skifte innen nyttetransport har imidlertid latt vente på seg. Hvordan sikrer vi en langsiktig og god satsing på det store skiftet fra fossil til fornybar nyttetransport, med el, hydrogen og biodrivstoff?
I dette seminaret får du høre mer om dette, og vi svarer på hvordan vi kan gjøre nyttetransporten fornybar i Norge, med mål om global effekt.

Anne Marit Melbye
Rådgiver i ZERO

Lars Galtung
Konserndirektør Kommunikasjon og Bærekraft, Tine
Den norske lastebilreisen

Jonas Nordh
Director Sustainable Transport, Scania
Slik erstatter vi forbrenningsmotoren og fossilt drivstoff i lastebilparken

Jon André Løkke
CEO, NEL
Nå starter hydrogenrevolusjonen i tungtransporten i USA

Samtale:

 • Torfinn Belbo
  Rådgiver transport, ZERO (ordstyrer)
 • Edward Jobson
  Vice-President Electromobility, Volvo Trucks
 • Jonas Nordh
  Director Sustainable Transport, Scania
 • Jon André Løkke
  CEO, NEL
 • Mattias Goldmann
  CEO, Fores
Rådgiver transport, ZERO
Ambisjonsnivået for et grønt skifte i lastebilsektoren i Norge
Politisk samtale:
 • Kåre Gunnar Fløystad, Fagsjef i ZERO (ordstyrer)
 • Helge Orten (H)
  Paneldeltaker politisk samtale
 • Else-May Botten (Ap)
  Paneldeltaker politisk samtale
 • Ole Erik Almlid, Fung. adm.dir. NHO

Exponential transformation – tech, innovation and climate action

The world needs climate action at a speed and scale unlike anything we have seen before to meet the Paris targets. How can we ensure exponential climate action? Are we too optimistic of the impact of technology and digitalisation? And can new collaborations and business models secure a rapid drop in emissions?

In this session you will hear from those who know how to maximise the impact of technological developments, digitalisation and new innovations for the benefit of our climate.

Kimberly Lein-Mathisen, Microsoft
CEO ,Microsoft Norge
Digital Innovation for a Sustainable Future

Haakon Brunell
Managing partner, Katapult Accelerator
Solving global challenges through the power of technology and entrepreneurship

Ida Hatlebrekke
CEO & Co-Founder, Folk Oslo

Birgit Liodden

Next step solceller

Støtteordninger kan være avgjørende i etableringen av nye markeder, men de kan ikke vare evig. Hva skal til for at solceller blir en naturlig del av nye og rehabiliterte bygg, uten hjelp fra støtteordninger?

I denne sesjonen har vi samlet flere ulike aktører i solcelle-bransjen, med ulike perspektiver. Vi får høre hva de mener er de nødvendige virkemidlene og rammevilkårene for en videre satsing på solceller, noe som vil danne grunnlaget for ZEROs videre arbeid med dette.

Håkon Person
Rådgiver, Multiconsult
Multiconsult, rådgivere med stor solerfaring

Bodil Motzke
Miljørådgiver, Undervisningsbygg
Undervisningsbygg, eier av 177 skoler i Oslo

Bjørn Petter Jelle
Prosjektleder, BIPVNO
Forskningsmiljø for bygningsintegrerte solceller

Ingrid Amundsen Welde
Forretningsutvikler, OBOS
OBOS, byggherre for bolig- og næringsbygg

Thor Kristian Tuv
CEO, FUSen
FUsen, leverandør av større solanlegg

Kristian Balke
Prosjektsjef, SKANSKA
Skanska, entreprenør og utvikler

Monica Berner
Seniorrådgiver, ENOVA
ENOVA, virkemiddel for omstilling til lavutslippssamfunnet

Plastjungelen: Hva er best for miljøet?

Aldri har det vært så mye snakk om plast, men er det egentlig bra for klimaet å kutte ut plasten? Og hva er egentlig nedbrytbar plast og bioplast – og er det gode klimaløsninger?

I dette seminaret får du svar på disse spørsmålene, og du får høre fra ledende bedrifter om hvordan de jobber for å redusere klimagassutslipp fra plast. I tillegg skal vi utfordre regjeringen og rette fokus mot virkemidler som kan sette fart på utvikling av de gode løsningene.

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen
NHH

Hanne Lerche Raadal
Forskningsleder, Østfoldforskning
Crashkurs i klimavennlig plast

Ellen Behrens
Leder for samfunnsansvar, Orkla
Hvordan redusere klimagassutslippene fra plastemballasje?

Jan Brunborg
Markedssjef, BEWI
We go greener

Sveinung Rotevatn
Statssekretær i Klima og miljødepartementet

Guro Hauge
Fagansvarlig for bygg og materialer, ZERO

Nye grep for klimaledelse i kommunene

Det foregår mye godt klimaarbeid i kommunene og mye av dette er drevet av engasjerte enkeltpersoner i politikk og byråkrati. Men skal vi få til den grønne omstillingen og bruke handlingsrommet i kommunene, må klimaarbeidet settes i system.

I dette verkstedet jobber vi med nye grep for klimaledelse i store og små kommuner. Hvordan kan kommunen gå fra spredte klimatiltak til en systemtisk grønn omstilling og grønne innkjøp som skaper nye løsninger og arbeidsplasser?

Jenny Skagestad
ZERO
Lansering av ZEROs nye sjekkliste for klimaledelse i kommunene

Bo Frank
Borgmästare och miljöpolitisk ansvarig, Växjö kommun (M)
Hvem jobber for klima i Växjö? Alle de ansatte og hele budsjettet!

Robert Steen
Byråd for finans (Ap), Oslo kommune
Hvordan kjøpe det grønne skiftet?

Einar Busterud
Ordfører, Hamar kommune (By- og bygdelista)
Hamar – klimaledelse fra pilot til full utrulling.

Linda Sygna
Co-founder i cCHANGE og prosjektkoordinator ved Universitetet i Oslo
Hvordan kan endringskraften hos nøkkelpersoner bidra til klimaledelse i hele kommunen?

13.45–14.45

Valgfri sesjon/verksted

Hvordan bygge oss til Paris

For å nå Parismålene må alle bygg være karbonnøytrale innen 2050. Stiller dagens miljøsertifiseringsordninger som BREEAM Outstanding strenge nok krav til at det kan bli mulig?

I denne sesjonen får du høre hva som skal til for at byggenæringen når Parismålet og hvordan fremtidens klimavennlige bygg skal se ut. Vi har invitert både norske og utenlandske aktører til å vise fram spennende prosjekter og gi oss nyttig lærdom å ta med videre når byggenæringen skal bli karbonnøytral.

Harald Nikolaisen
CEO, Statsbygg

Henning FjeldheimPowerhouse/Senior adviser from Skanska
Tobin Rist, Powerhouse/Adviser Skanska
Oddbjørn Dahlstrøm, Powerhouse/Energy and Environmental consultant from Asplan Viak
Is the building industry on track to meet the climate targets in the Paris agreement?

Gabriela Costa
Sweco UK
The Bloomberg headquarter in London

Ben Kubbinga
Lead partnerships and collaboration, Circular Economy
What can we learn from the good examples? The Circular Pavilion

Ulli Grassmann
Architect and Partner, Baumschlager Eberle
What can we learn from the good examples? Landsbrukskvartalet and 2226

EVs – on the road to an international success

In the coming years, electric vehicles will take over the European and international market. How are the large car markets positioned for this rollout – and what can they learn from the Norwegian EV success?

In this seminar you will meet international experts and drivers for an EV rollout. Together, we answer the question: What are the barriers and success factors for a rapid shift towards electric vehicles – and how do we best cooperate to promote this shift?

Kåre Gunnar Fløystad
Fagsjef, ZERO

Nick Mabey
CEO, E3G

Mattias Goldmann
CEO, Fores

Samtale:

Kåre Gunnar Fløystad (moderator)

 • Christina Bu
  Generalsekretær, Norsk Elbilforening
 • Mathias Goldmann
 • Nick Mabey

Jens Thomas
Group Partner Manager, DHL Group

Angela Hultberg
Global head of Sustainable Mobility, IKEA

Panelsamtale:

 • Kåre Gunnar Fløystad, ZERO (moderator)
 • Angela Hultberg, Global head of Sustainable Mobility, IKEA
 • Florian
 • Colin Campell, Senior Vice President HSE and CSR at Posten and Bring
 • Hege Schøyen Dillner, Bærekraftsdirektør, Veidekke

Anskaffelser av grønne transport og logistikkløsninger

Elbilandelen av bilparken vokser, virkemidlene virker. Biogassbussene og avfallsbilene er her. Men varebilmakredet opplever ikke den samme veksten. Så hvordan kan anskaffelser av utslippsfrie transportløsnigner være med å få ned utslippene fra varetransporten, og hvordan anskaffer man grønn transport?

Odd Olaf Schei
Seniorrådgiver, Difi
Hvordan få til grønnere anskaffelser av transport?
Jon Edward N. Lausund
Juridisk rådgiver, Vann og avløpsetaten, Oslo kommune
Eksempler på grønne transportanskaffelser

Utslippsfrie fjorder

Fergerevolusjonen har for alvor spredd seg langs den norske kysten. Verdensarvfjordene skal bli utslippsfrie og mer enn seksti batteridrevne ferger skal settes i drift fram til 2020 – og flere er på vei.

Ved hjelp av gode politiske vedtak og en framtidsrettet bransje baner Norge vei for nye nullutslippsløsninger i maritim sektor. I denne sesjonen skal vi svare på spørsmålet: Hva vil følge i kjølvannet av fergerevolusjonen?

Marius Gjerset, ZERO
Teknologiansvarlig, ZERO

Edvard Sandvik
Avdelingsdirektør ferjeseksjon, Statens Vegvesen
Offentlige anskaffelser som har endret maritim bransje

Gry Rohde Nordhus
Direktør Kommunikasjon og Bærekraft, Siemens
Verdens mest avanserte batterifabrikk for maritime løsninger i Trondheim

Rolf Sandvik
Daglig leder, The Fjords
Fjordene kan bli utslippsfri nå

Bjørn Tore Orvik
Prosjektleder Yara Birkeland, Yara
Verdens første utslippsfri konteinerbåt

Ketil Olaf Paulsen
Teknologidirektør Kongsberg Maritime
Verdens første utslippsfri konteinerbåt

Kjetil Lund
Byråd for Næring og Eierskap, Oslo kommune
Slik skal Oslo havn bli utslippsfri

Eirik Folkvord Tandberg
Administrerende direktør, Fortum Oslo Varme
Fornybar fjernvarme til skip

Ole-Hjalmar Bonsaksen
Bonseye
Nyutviklet utslippsfri ribb i Geiranger

Atle Hamar
Statssekretær i Klima- og miljødepartementet (V)
Neste politiske steg for utslippsfri maritim sektor

Svalbard som utslippsfritt utstillingsvindu

Stortinget har vedtatt at kullvirksomheten på Svalbard skal fases ut. Nå er tiden inne for å gjøre Svalbard til et utstillingsvindu for utslippsfrie løsninger.

Høye ambisjoner for et utslippsfritt Svalbard vil bidra til innovasjon og utvikling av klimateknologi som kan gi global ringeffekt. Hvordan kan næringsliv og myndigheter samarbeide for å utvikle og realisere et fornybart energisystem og Svalbard som utslippsfritt utstillingsvindu?

Frank Jaegtnes
Adm.dir. Elektroforeningen
Hvordan kan Svalbards nye, fornybare energisystem bidra til at Svalbard blir et utstillingvindu, og hva er de første stegene mot smartere energiproduksjon og bruk?

Rasmus Bøckman
Leder fjernvarme, Energiverket i Longyearbyen
Hvordan kan et nytt reserve-energianlegg med energilagring bli den første grønne byggeklossen i et fornybart energisystem i Longyearbyen?

Tine Hegli
Seniorrådgiver i Snøhetta
Arctic Powerhouse – plusshus på Svalbard

Jon Karlsen
Adm.dir. i Glava
Innovativ løsning for å redusere det høye energiforbruket i boliger, også i Longyearbyen

Bjørn Holsen
Head of New Business, Statkraft
Fornybar hydrogen – mulig energiløsning for Svalbard

Tomas Tronstad
Managing Director i Hyon
Utslippsfri kraftlekter som en del av energiforsyningen på Svalbard

Panelsamtale: Else-May Botten (Ap), Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth (V), leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget og Rasmus Bøckman, leder fjernvarme, Energiverket i Longyearbyen

15.00–16.00

A Call to Action

Siv Jensen
Finansminister

Samtale: Siv Jensen og Kristin Halvorsen

Heather McGeory
Managing director, We Mean Business
United for Climate Action

Samtale: Heather McGeory, Mattias Goldman, Hege Schøyen Dillner, Bernt Reitan Jenssen (CEO, Ruter as) og Dagfrid Forberg, ZERO.

TREKNING VINNER AV ELFLYBILLETT
Dag Falk-Petersen, CEO Avinor
Kristin Antonsen Brenna, kommunikasjonsrådgiver ZERO

Speakers ZERO18