Zerokonferansen er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima, energi og grønn vekst. Vi samler 1300 beslutningstagere fra politikk og næringsliv, og gir deg siste nytt om klimaløsninger. Hold av datoen!

Ønsker du informasjon om årets partnerpakker? Ta kontakt med vår markedssjef Annika Yri på annika.yri@zero.no, 970 57 793.

Partnere