11. mai 2015

Zerolab – bli med å lage nullutslippsbyen!

På Zerokonferansen 2015 kan du være med på Zerolab – en workshop der du deltar i aktive gruppediskusjoner som utforsker spenstige muligheter for å løse byenes utfordringer og styrke byenes pådriverrolle i det grønne skiftet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I 2014 arrangerte ZERO Klimalab 2030 med 35 toppledere i næringsliv, interesseorganisasjoner og politikken – en workshop inspirert av foresightmetode. Klimalab definerte fem områder hvor Norge kan spille en internasjonalt viktig rolle i klimasaken i perioden 2015-2030, som ble presentert i forbindelse med partilederdebatten som avsluttet Zerokonferansens 2014.
Se anbefalingene fra Klimalab her.

Våren 2015 inviterte ZERO landets viktigste transport- og klimaaktører til Transportlab 0/2030 – en kreativ dugnad over tre dager for en mer klimavennlig transportpolitikk. Resultatene fra Transportlab lanseres på Zerokonferansen.
Se bilder, presentasjoner og les mer om Transportlab her.

Nå kan DU være med i ZEROs laboratorium!
På Zerokonferansens andre dag kan du være med på Zerolab om nullutslippsbyen. Sterk urbanisering i verden og i Norge øker presset på byene, men skaper også nye muligheter for grønn omstilling. Kampen om arealene blir hardere, helseskadelig luftforurensing og klimagassutslipp øker, konfliktnivået stiger. Utfordringene bør motivere innbyggere, næringsliv og politikere til å skape levende, grønne byer med smarte løsninger som vil gro fram nye arbeidsplasser innen blant annet teknologiutvikling og grønne tjenester. Byenes problemer kan bli til muligheter som forsterker byene som pådrivere i byggingen av nullutslippssamfunnet!

Hvordan foregår Zerolab?
Det vil være tre sesjoner med Zerolab, hver av dem varer like lenge som én fagbolk (1 time og et kvarter) og går parallelt med dem. Du kan for eksempel være med på én sesjon av Zerolab og få med deg to fagbolker i tillegg. De tre ulike sesjonene med Zerolab vil ta for seg ulike temaer og problemstillinger. Disse vil det komme mer info om så snart det er klart. På Zerolab vil du delta på gruppebord med deltakere fra ulike sektorer og bransjer, og en bordvert vil lede diskusjonene rundt konkrete problemstillinger for å trigge nye ideer og løsninger.

Meld deg på Zerolab på Zerokonferansens andre dag, 28. oktober.