4. oktober 2016

ZEROs innspill til statsbudsjettet for 2017

 

Grønn verden

Statsbudsjettet for 2017 må være et budsjett som gjør grønne intensjoner om til grønn handling, og tar i bruk konkrete verktøy for å kutte utslipp. Stortinget må ruste Norge for fremtiden, utvikle nye klimaspydspisser og sørge for at Norge går fra fossil særstilling til grønn særstilling.

Nå er det få dager til statsbudsjettet for 2017 slippes, og det går mot en spennende høst på Stortinget. Det er skapt store forventninger til at dette budsjettet skal blir tidenes grønneste, kutte klimagassutslippene i Norge, og legge til rette for grønn verdiskaping.  Vår ambisjon som nasjon må være å utvikle en politikk som kombinerer verdiskaping og konkurransekraft med store utslippsreduksjoner.

Det er nødvendig. Klimakrisen er vår tids største samfunnsutfordring. Gjennom Paris-avtalen er vi kommet til enighet om å begrense global oppvarming til to grader, med ambisjon om å holde den under 1,5 grader. Fra 2020 skal rike land finansiere opp 100 milliarder dollar årlig til klimateknologi i utviklingsland. I dette ligger det også store forretningsmuligheter for et land som Norge.

Målene for norsk klimapolitikk, kan ikke nås uten en full transformasjon av energiproduksjon, energidistribusjon og energibruk i bygg, industri og transport. Klimapolitikkens suksess avhenger av at den bidrar til at denne transformasjonen skjer raskest mulig, og billigst mulig.

ZERO ønsker å bidra til at det legges frem ambisiøse, men gjennomførbare forslag og tiltak i forbindelse med statsbudsjettets behandling i høst.

 

Forslagene kan lastes ned her: ZEROs innspill til statsbudsjettet for 2017 – endelig

God budsjetthøst!