fbpx
25. oktober 2021

ZEROs innspill til budsjetthøring i energi- og miljøkomiteen

Regjeringens budsjettforslag viser at Norges klimamål ikke vil innfris med dagens klimapolitikk. Vi trenger et helt annet tempo for å nå de målene Norge har forpliktet seg til under Parisavtalen og i samarbeidet med EU. Les hele ZEROs innspill til budsjetthøring i energi- og miljøkomiteen her.