fbpx
25. oktober 2021

ZEROs innspill til budsjetthøring i kommunal- og forvaltningskomiteen

Kommuner og fylker er viktige for at Norge skal nå klimamålene. Alle kommuner og fylker skal ha en lokal klimahandlingsplan som rulleres hvert 4. år. Kommunene skal bruke et klimabudsjett som verktøy for klimaledelse, og staten skal bidra aktivt med kompetanse og verktøy for å sikre at alle kommuner innfører klimabudsjett og gjennomfører klimaplanene. Les hele ZEROs innspill til budsjetthøring i kommunal- og forvaltningskomiteen her.