fbpx
25. oktober 2021

ZEROs innspill til budsjetthøring i utenrikskomiteen

ZERO er svært fornøyd med at forslaget til bistandsbudsjett omfatter etableringen av et nytt klimainvesteringsfond med risikoavlastende kapital for investeringer i fornybar energi i utviklingsland med mye kullkraft.

Videre forventer ZERO at stortinget og Støre-regjeringen vil styrke Klimainvesteringsfondet. Fondet bør bygges opp til 25 milliarder kroner over fem år med friske midler, og bør skaleres opp ytterligere ved å invitere til offentlig-privat samarbeid med institusjonelle investorer. For å få størst mulig effekt av Klimainvesteringsfondet, må i tillegg budsjettet til fornybar energi i bistandsbudsjettet til blant annet Norads ordninger for garantier og prosjektutvikling økes kraftig. Som oppfølging av Hurdalplattformen etableres et nytt Norad-program “Energi for utvikling”, rettet mot bilateralt samarbeid og faglig bistand for å tilrettelegge for en raskere utvikling av fornybar energi i utviklingsland. Les hele ZEROs innspill til budsjetthøringen i utenrikskomiteen her.