fbpx
24. september 2021
Denne artikkelen er over 2 år gammel

ZEROs klimaplattform: Disse klimagrepene vil gi raske utslippskutt

ZERO ga fredag sine innspill til ny regjeringsplattform til partiene som er i sonderinger. ZERO foreslår en tipunktsliste med store klimagrep som vil gi raske utslippskutt.  

Last ned ZEROs klimaplattform – jukselapp til ny regjering her.

– For å nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030, må vi i årene som kommer kutte like mye utslipp hvert eneste år som vi har klart de siste ti årene. Derfor må det satses på tiltak som sikrer store og raske utslippskutt. I ZEROs klimaplattform gir vi innspill til hvordan en ny regjering kan lykkes med det, sier daglig leder i ZERO, Sigrun Gjerløw Aasland. 

Klima som ramme

ZERO foreslår i sine innspill en rekke konkrete tiltak og løsninger som trengs i neste fireårsperiode. Skal vi nå utslippsmålene, må regjeringen ha klima som ramme rundt all politikk.

– Regjeringen må i alt sitt arbeid, i statsbudsjett, transportplanlegging, innkjøp og regelverk sette absolutte rammer for hvilke utslipp vi kan tåle på anleggsplasser, veier, i bygg, i industri og arealbruk. Da velger vi ikke ­en bestemt teknologi, men vi velger bort fossile løsninger, sier Aasland.

Må lønne seg å velge klima

For øke tempoet i det grønne skiftet, må samtidig bærekraftige løsninger gjøres lønnsomme. Det må alltid lønne seg å velge fossilfrie alternativer, og det må alltid være dyrere å forurense.

– Vi må kompensere industribedrifter som velger dyrere og renere alternativ. Vi må trappe opp CO2-avgiften og lytte til næringslivet som selv etterspør økt avgift på utslipp. Og vi trenger støtteordninger til bygging av utslippsfrie hurtigbåter, avgiftsfritak for elektriske lastebiler og høyere avgifter på nye dieselbiler i alle størrelser, sier Aasland.

Den store omstillingen til fornybare løsninger og grønn industri krever store statlige investeringer. 

– Det må investeres i kraftnett, ny fornybar energi, og ladeinfrastruktur – alt det som gjør utslippsfrie løsninger og nye, grønne arbeidsplasser mulige. Det må gjøres i Norge, og Norge må også bidra i utlandet. Vi trenger 30 TWH ny kraft – og vi trenger å få den ut i hele landet, sier Aasland.

Nok strategi – mer klimahandling

Selv om klimatiltak skaper debatt, må politikerne våge å gjennomføre dem. 

– Tiden for strategier, veikart og langtidsplaner er ute. Nå trenger vi handlekraft og gjennomføringsevne fra politikerne våre. Det hviler et stort klimaansvar på de som skal styre landet de neste fire årene, sier ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland. 

Les hele ZEROs innspill til ny regjeringsplattform her.

Kontaktpersoner i ZERO: 
Sigrun Gjerløw Aasland (mobil: 936 83 411)
Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef i ZERO (mobil: 971 72 650)