Styrkede klimakrav i anbud tema i nettverkstreff for utslippsfri nyttetransport

Snart kommer Oslo med nye, sterkere krav i anskaffelser av transporttjenester og varetransport, og flere byer og statlige virksomheter vil kommer etter. I ZEROs nettverk for nyttetransport har vi i flere år jobbet med å tilrettelegge for elektriske varebiler, så dette temaet var et naturlig agendapunkt på nettverkstreffet 21. november. Ola Elvevold, transportrådgiver i ZERO, informerte om … Fortsett å lese Styrkede klimakrav i anbud tema i nettverkstreff for utslippsfri nyttetransport