fbpx
10. desember 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Styrkede klimakrav i anbud tema i nettverkstreff for utslippsfri nyttetransport

Snart kommer Oslo med nye, sterkere krav i anskaffelser av transporttjenester og varetransport, og flere byer og statlige virksomheter vil kommer etter. I ZEROs nettverk for nyttetransport har vi i flere år jobbet med å tilrettelegge for elektriske varebiler, så dette temaet var et naturlig agendapunkt på nettverkstreffet 21. november.

Ola Elvevold, transportrådgiver i ZERO, informerte om status for virkemidler for el-varebiler, og deltakerne delte erfaringer knyttet til  i utrulling av el-varebiler. Liv-Elisif Kalland informerte rundt de elektriske lastebilene som nå er på vei inn i det norske markedet, etterfulgt av presentasjon fra Volvo Trucks.

Det er en betydelig utrulling utslippsfrie varebiler  på gang i byene nå, men det var likevel enighet om at det fortsatt er en jobb som må gjøres for å sørge for raskere utrulling av elektrisk varebil spesielt knyttet til nødvendig ladeinfrastruktur. Erfaringsutveksling og kompetanseheving rundt bruk av elektriske varebiler er fortsatt et særlig relevant tema. Samtidig var det flere som var positive til å også se på større kjøretøy i nettverket fremover. 

Er dere interessert i å bli medlem i nettverket, kan man ta kontakt med Marius Mollum for mer informasjon om hva det innebærer å delta i nettverket.