16. november 2017

– Riktig å ta Oljefondet ut av olje

Norges Bank foreslår i brev til Finansdepartementet i dag at olje- og gassaksjer tas ut av referanseindeksen for fondet. Norges Bank mener dette vil redusere sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisene.

Miljøstiftelsen ZERO sier dette er i tråd med anbefalingene de har delt over flere år.
– Verden er i rask endring, og det er svært risikabelt å legge for mange egg i samme kurv. Når verden beveger seg bort fra olje, bør Norge gjøre det vi kan for å redusere vår eksponering mot oljeprisen, sier Marius Holm, leder i ZERO.
I rapporten «Nest Eggs in a Fragile Basket – Why Norway’s Oil Fund Should Divest from Fossil Fuels», viste ZERO alt i 2013 til at å investere et oljeproduserende lands sparepenger i olje-og gassaksjer bryter med kardinalregelen i fornuftige investeringer – nemlig at man bør redusere risiko gjennom å diversifisere inn i ikke-korrelerte aktivaklasser.
– Det er svært bra at Norges bank nå tar til orde for det samme, og vi forutsetter at Finansdepartementet lar Banken få følge dette opp, sier Holm.
For mer informasjon:
Marius Holm, leder ZERO, 957 21 632
Per Kristian Sbertoli, kommunikasjonsrådgiver 93089103