Om ZERO

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona. Vi har kun én oppdragsgiver: klimasaken.

ZERO jobber for at alle skal kunne gjøre en forskjell og bli en del av løsningen. Vårt mål er å drive fram nullutslippsløsninger, på bekostning av løsninger som gir utslipp. Vår posisjon er partipolitisk uavhengig.

En kunnskapsbasert tilnærming

Vi har en kunnskapsbasert og analytisk tilnærming til klimasaken. Vi forstår hvordan klimatiltakene henger sammen og hva som skal til for å skape et nullutslippssamfunn. Les mer hvordan vi jobber og hva vi jobber med.

ZERO står for Zero Emission Resource Organisation

ZERO holder i dag til på Youngstorget og har 24 ansatte. Marius Holm er daglig leder i ZERO.

Slik får vi økonomisk støtte

I 2018 kom 92 prosent av inntektene våre gjennom næringslivssamarbeid og bidrag fra støttespillere. Vårt arbeid for et moderne samfunn uten skadelige klimaendringer hadde ikke vært mulig uten denne støtten. ZERO er åpne om hvem vi til enhver tid samarbeider med. Se oversikten over hvem vi samarbeider med her. Vi tar ikke konsulentoppdrag. Dette er våre kriterier for økonomisk støtte.

Styret i ZERO velges av ZEROs råd, som består av organisasjonens fem stiftere Einar Håndlykken, Thomas Palm, Cato Buch, Bjørnar Kruse og Simen Graff Jenssen.

Styret

Styrets leder: Erik Sauar, grunder, teknolog og investor innen global solenergi og teknologi

Styremedlemmer:
Thina Saltvedt, doktorgrad, seniorrådgiver grønn finans og klimarisiko
Mette Vågnes Eriksen, samfunnsøkonom, leder Polyteknisk Forening
Bjørnar Kruse, klima- og miljørådgiver i Gjøvik Kommune, ZERO-stifter og tidligere ansatt
Bård Gaute Bergfald, daglig leder i Bergfald Miljørådgivere
Jorunn Gran, pedagog
Marte Strand, ansatterepresentant
Guro Hauge, ansatterepresentant
Tonje Sæther, vara ansatterepresentant

Ønsker du å støtte ZEROs arbeid? Som privatperson kan du støtte oss med et valgfritt beløp på Vipps. Søk på ZERO eller skriv inn vårt vipps-nr: 20625 under «kjøp og betal».