Våre samarbeidspartnere

ZERO samarbeider med aktører innen samtlige av våre fagområder. Her finner du en oversikt over partnerne våre, sortert etter størrelsen på samarbeidet.

Hovedpartnere
Hovedpartnere støtter ZEROs arbeid med summer mellom 450.000 og 600.000 i året.
Strategiske partnere
Strategiske partnere støtter ZEROs arbeid med summer mellom 250.000 og 450.000 i året.
Fagpartnere
Fagpartnere støtter ZEROs arbeid med summer mellom 150.000 og 250.000 i året.
Støttespillere
Støttespillere støtter ZEROs arbeid med summer opp til 150.000 i året.