fbpx

Om ZERO

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona. Vi har kun én oppdragsgiver: klimasaken.

ZERO jobber for at alle skal kunne bidra og bli en del av løsningen. Vårt mål er å drive fram nullutslippsløsninger, på bekostning av løsninger som gir utslipp. Vår posisjon er partipolitisk uavhengig.

En kunnskapsbasert tilnærming

Vi har en kunnskapsbasert og analytisk tilnærming til klimasaken. Vi forstår hvordan klimatiltakene henger sammen og hva som skal til for å skape et nullutslippssamfunn. Les mer hvordan vi jobber og hva vi jobber med.

ZERO står for Zero Emission Resource Organisation

Pressehenvendelser? Kontakt kommunikasjonssjef Hege Kristin Ulvin

Ønsker du et foredrag fra ZERO? Kontakt markedssjef, Annika Yri

Slik får vi økonomisk støtte

2019 kom 74 prosent av inntektene våre fra næringslivet, 13 prosent fra offentlige tilskudd og prosjektstøtte, og 13 prosent fra deltakerinntekter fra arrangementer. Vårt arbeid for et moderne samfunn uten skadelige klimaendringer hadde ikke vært mulig uten støtte fra partnere og støttespillere.

ZERO er åpne om hvem vi til enhver tid samarbeider med. Se oversikten over hvem vi samarbeider med her. Dette er våre kriterier for økonomisk støtte. Vi tar ikke konsulentoppdrag.

Styret

Styret i ZERO velges av ZEROs råd, som består av organisasjonens fem stiftere Einar Håndlykken, Thomas Palm, Cato Buch, Bjørnar Kruse og Simen Graff Jenssen.

Styrets leder: Erik Sauar, grunder, teknolog og investor innen global solenergi og teknologi

Styremedlemmer:
Thina Saltvedt, doktorgrad, seniorrådgiver grønn finans og klimarisiko
Mette Vågnes Eriksen, samfunnsøkonom, leder Polyteknisk Forening
Bjørnar Kruse, klima- og miljørådgiver i Gjøvik Kommune, ZERO-stifter og tidligere ansatt
Bård Gaute Bergfald, daglig leder i Bergfald Miljørådgivere
Jorunn Gran, pedagog
Marte Strand, ansatterepresentant
Ingvild Kilen Rørholt, ansatterepresentant
Aurora Mykkeltveit, vara ansatterepresentant

Skift – næringslivets klimaledere

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet til koalisjonen er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. ZERO er i perioden 2019-2021 sekretariat og vertskontor for Skift, hvor vi stiller kontorplass, faglig og strategisk sparring til rådighet. Sekretariatets hovedmål er å legge til rette for samarbeid og engasjement, i tillegg til fakturering, regnskap og besørge revisjon. Les mer om Skift her.

Zerokonferansen

Ønsker du å støtte ZEROs arbeid? Som privatperson kan du støtte oss med et valgfritt beløp på Vipps. Søk på ZERO eller skriv inn vårt vipps-nr: 20625 under «kjøp og betal».

Zerokonferansen er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima, energi og grønn vekst. Hvert år samles 1000 deltakere fra myndigheter, politikk og næringsliv på konferansen. I 2021 ble Zerokonferansen arrangert for 16. gang. Les mer her.