fbpx

Rapporter

  • Alle
4. september 2020 | ZERO-rapport

Sjekkliste – Klimatiltak i anleggsbransjen

30. juni 2020 | Årsrapport

Årsrapport 2019

27. mai 2020 | ZERO-rapport

Sirkulær karbonøkonomi – gjenbruk av CO2-utslipp som klimaløsning?

9. januar 2020 | ZERO-rapport

Havvind på norsk sokkel – virkemiddelforslag

5. november 2019 | ZERO-rapport

Klimaomstilling i norsk næringsliv

16. september 2019 | ZERO-rapport

New business models for carbon capture and storage

1. mai 2019 | Årsrapport

Årsrapport 2018

10. april 2019 | ZERO-rapport

Nye forretningsmodeller for karbonfangst og -lagring

8. april 2019 | ZERO-rapport

Faster, Cheaper, Cleaner – Distributed Solar Report

21. mars 2019 | ZERO-rapport

Kartlegging av lademuligheter og landstrøm for Kystruta

27. desember 2018 | ZERO-rapport

Why and How the Oil fund should invest in unlisted renewable infrastructure at scale

11. desember 2018 | ZERO-rapport

Scandinavian Investments in Renewable Energy in Developing Countries

5. november 2018 | ZERO-rapport

Flytende havvind på 1-2-3

30. august 2018 | ZERO-rapport

Fornybar landbruksplast

30. april 2018 | Årsrapport

Årsrapport 2017

27. april 2018 | ZERO-rapport

Forsterkede virkemidler for flere elvarebiler

5. februar 2018 | ZERO-rapport

Hvorfor karbonfangst og -lagring er viktig

3. november 2017 | ZERO-rapport

Seks grep for teknologiskift i industrien

1. november 2017 | ZERO-rapport

Lokale grep for global endring

31. august 2017 | ZERO-rapport

Slik kutter vi energibruken i bygg

7. mai 2017 | ZERO-rapport

Energisparing i norske bygg mot 2030

4. mai 2017 | Årsrapport

Årsrapport 2016

5. april 2017 | ZERO-rapport

FROZEN IN: How to Unleash New Sources of Capital for the Norwegian International Solar Industry?

28. februar 2017 | ZERO-rapport

Bærekraftig biodrivstoff

24. august 2016 | ZERO-rapport

Virkemidler for flere grønne offentlige anskaffelser

24. juni 2015 | ZERO-rapport

Internasjonale spydspisser for det grønne skiftet

3. juni 2015 | Årsrapport

Årsrapport 2014

11. april 2015 | ZERO-rapport

Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara?

4. desember 2014 | ZERO-rapport

Ferger uten utslipp

28. november 2014 | ZERO-rapport

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet