Rapporter

  • Alle
1. mai 2019 | Årsrapport

Årsrapport 2018

10. april 2019 | ZERO-rapport

Nye forretningsmodeller for karbonfangst og -lagring

8. april 2019 | ZERO-rapport

Faster, Cheaper, Cleaner – Distributed Solar Report

21. mars 2019 | ZERO-rapport

Kartlegging av lademuligheter og landstrøm for Kystruta

30. august 2018 | ZERO-rapport

Fornybar landbruksplast

30. april 2018 | Årsrapport

Årsrapport 2017

27. april 2018 | ZERO-rapport

Forsterkede virkemidler for flere elvarebiler

5. februar 2018 | ZERO-rapport

Hvorfor karbonfangst og -lagring er viktig

3. november 2017 | ZERO-rapport

Seks grep for teknologiskift i industrien

1. november 2017 | ZERO-rapport

Lokale grep for global endring

31. august 2017 | ZERO-rapport

Slik kutter vi energibruken i bygg

7. mai 2017 | ZERO-rapport

Energisparing i norske bygg mot 2030

4. mai 2017 | Årsrapport

Årsrapport 2016

28. februar 2017 | ZERO-rapport

Bærekraftig biodrivstoff

24. august 2016 | ZERO-rapport

Virkemidler for flere grønne offentlige anskaffelser

24. juni 2015 | ZERO-rapport

Internasjonale spydspisser for det grønne skiftet

3. juni 2015 | Årsrapport

Årsrapport 2014

4. desember 2014 | ZERO-rapport

Ferger uten utslipp

28. november 2014 | ZERO-rapport

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

14. august 2014 | ZERO-rapport

Byene som klimaspydspiss

4. august 2014 | ZERO-rapport

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

21. april 2014 | Årsrapport

Årsrapport 2013

20. april 2014 | ZERO-rapport

En fornybar revolusjon på fire hjul

14. januar 2014 | ZERO-rapport

Klimaløsning: Bioplast!

1. desember 2013 | ZERO-rapport

Smart strøm – neste skritt for de smarte, grønne forbrukerne

6. november 2013 | ZERO-rapport

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

24. oktober 2013 | ZERO-rapport

Policy instruments for large-scale CCS

2. juni 2013 | ZERO-rapport

Nest Eggs in a Fragile Basket

2. juni 2013 | ZERO-rapport

Viktige veivalg for energipolitikken

27. mai 2013 | ZERO-rapport

Den norske stats medvirkning til bygging av fullskala CCS-anlegg