Rådgiver hydrogen

Sindre Østby Stub

Sindre har nylig levert en doktograd i materialkjemi ved UiO der han forsket på nye materialer til brensels- og elektrolyseceller. Ved siden av doktorgraden har han studert samfunnsøkonomi. Han har lang fartstid fra miljøbevegelsen hvor han blant annet har jobbet 3 år i Bellona og vært daglig leder i Natur og Ungdom.

Mobil: 957 83 237