fbpx
18. mars 2021
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Årets første møte i Nyttetransportforumet

ZEROs forum for nyttetransport holdt årets første møte 17. mars. Lederen av Stortingets transportkomité gjestet forumet, som diskuterte en rekke aktuelle saker fra klimaplan til transportplan og utviklingen av støtteordninger i Enova.

Vi oppsummerer forumsmøtet!

Interessert i å bli medlem i nettverket? Ta kontakt med Marius Mollum for mer informasjon.

Det digitale møte i forumet ble innledet av Helge Orten (H) fra transportkomiteen. Han snakket blant annet om regjeringens forslag til Nasjonal transportplan, som ble lagt frem fredag 19. mars, og regjeringens klimaplan som skal behandles i Stortinget om noen uker. Orten pekte på sammenhengene mellom disse planene, før han tok imot spørsmål og innspill fra forumets deltakere.

Marie Tranaas Skjærvik fra Enova presenterte hovedlinjene i Enovas nye, forenklede støtteordning for tunge kjøretøy, et tiltak ZERO lenge har jobbet for.

Videre presenterte ZERO den nye rapporten om hvordan Oslo kan lede an i arbeidet for utslippsfri tungtransport. Behovet for satsing på infrastruktur for lading og fylling var et tema som gikk igjen her, og ellers på programmet.

– Nå foregår det mange spennende prosesser, både markedsmessig og politisk, som vil kunne sette fart på utslippsfri nyttetransport. Derfor er vi veldig glad for at dette forumet også samler en stadig større bredde innen transportbransjen, som vil jobbe for overgang til utslippsfrie løsninger, oppsummerer Ola Wolff Elvevold, rådgiver transport i ZERO.

Kunne du og din bedrift tenke seg å bli medlem i nettverket? Ta kontakt med Marius Mollum for mer informasjon.