16. juni 2017

PM: – Avsporer klimadebatten

Regjeringen avsporer og tåkelegger klimadebatten gjennom å gjenåpne spørsmålet om kuttandel hjemme og ute. – Debatten må nå handle om hvilke virkemidler politikerne vil levere for å fase ut all fossil energi, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO.

Klimaministeren sier at han legger vi opp til å ta “to tredeler av kutten i ikkekvotepliktig sektor hjemme”. Samtidig foreslår han ikke nye tiltak for å nå klimamålet.

– Regjeringen bidrar med dette til at debatten igjen skal handle om hvor mye av kuttene som skal tas hjemme – og kompliserte regnestykker som kan fremmedgjøre selv den mest politisk interesserte, sier Fløystad.

– Klimapolitikk behøver ikke være så vanskelig å forstå: Poenget er at vi må fase ut all fossil energi, og den politiske debatten burde handle om hvilke tiltak som må til for å lykkes med det, sier Fløystad.

– Verden er nødt til å fase ut all fossilbruk, og det er gjennom å gå foran og vise verden at det er mulig og utvikle de nye løsningene som trengs, at Norge kan gjøre den største forskjellen, sier Fløystad.

– En slik plan vil også styrke Norges grønne konkurransekraft og gi nye muligheter for norsk næringsliv og industri, sier Fløystad.

– Det positive i meldingen er at man legger opp til et forpliktende system som politikerne ikke kan vedta seg bort fra. Det er også bra at man får et budsjett som fokuserer på veien mot målet, men det er krevende at det fortsatt er uklart hva målet er og hva det innebærer, sier Fløystad.

For mer info:
Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef, 951 80 221

Per Kristian Sbertoli, fung. kommunikasjonssjef, 93089103