fbpx
9. mars 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Fakta om innføring av E10 bensin

Aftenpostens kampanje mot biodrivstoff hevder 9.mars at 470.000 biler i Norge vil kunne få motorproblemer ved innføring av E10 som bransjestandard for bensin (E10 – inntil 10 % innblanding av etanol i bensin). Men artikkelen er upresis.

E10 er en bransjestandard, ikke et påbud. Utfordringen gjelder først og fremst eldre biler, men mange unntak. Det vil fortsatt vil være alternativer tilgjengelig på markedet for de bilene som ikke kan fylle E10.

Klima- og miljødepartementet sendte våren 2016 ut spørsmål om hvor raskt E10 kan innfases. Flere aktører ga da grundige tilbakemeldinger og bl.a. ST1 viste til at de kunne innføre dette ila. et halvt år. Stortinget vedtok i desember følgende: «I løpet av 2018 innføre E10 som en bransjestandard for bensin. Regjeringen bes komme tilbake i statsbudsjettet for 2018 med en konkret plan for arbeidet.»[1] Muligheten til å bruke E10 er et av flere elementer for å innføre økt omsetningskrav. Det er verdt å merke seg at vedtaket er bransjestandard og ikke et krav fra myndighetene.

Kan bilen min kjøre på E10 bensin?

Utfordringen gjelder først og fremst biler fra før 2000[2]. Modeller som ikke er godkjent for E10 kan fint benytte 98 oktan, som kan selges uten etanolinnblanding. E10 ble i EUs drivstoffkvalitetsdirektiv (1. jan 2011) innført som en ny spesifikasjon og er innført som en standard i mange europeiske land. De aller fleste biler er godkjent for E10. Det er først og fremst eldre biler fra før 2000/2001 som har utfordringer, men mange eldre biler er også godkjent. Eksempelvis er alle BMWer godkjent, Ford etter 1992 og Volvoer laget etter 1976 (med enkelte unntak for modeller og år). Her følger en fullstendig oversikt over hvilke enkeltmodeller som ikke har vært godkjent, – laget av «European Automobile Manufacterers Association».

http://www.acea.be/uploads/publications/130329_%28revised%29_ALL_ACEA_SAAB_JAMA_E10_COMPATIBILITY.pdf


Innføring av E10 i andre land

E10 ble innført som bransjestandard i Finland i 2011, og er også i bruk i Belgia, Frankrike og Tyskland. Også utenfor Europa, spesielt i USA og Brasil. Argentina har 12 % innblanding av bioetanol og ser på muligheten til å doble de neste 2-3 årene. Både E15 og E20 er pågående diskusjoner i andre land, for eksempel USA. Dette viser potensialet og muligheten for høyere innblanding enn dagens (uoffisielle) bransjestandard på E5 i Norge.

90 % av bilene i Tyskland er godkjent for E10 i bensin
I Norge er det 1,3 millioner bensinbiler og gjennomsnittsalderen er 10,5 år (SSB statistikk 8. mars 2017). E10 vil i hovedsak være en utfordring for biler eldre enn 15 år. Aftenposten opererer med tallet 470.000 biler. De har valgt å anta at alle biler som er eldre enn 2002 i Norge ikke kan bruke E10. Det er altså sett helt bort fra at mange av disse bilene (eks. alle BMW, Volvo etter 1976 osv) er godkjent. Legger man til grunn statistikken fra «European Automobile Manufacterers Association» og ser på hvilke merker som er godkjent og som utgjør et større volum i Norge (eks. Volvo, Toyota) virker det veldig vanskelig å få tallet Aftenposten har brukt som riktig. Til sammenligning har den tyske motororganisasjonen ADAC anslått at 90 % av bilene i Tyskland kan bruke E10.

ZERO-notat om E10: 170309 Teknisk kompabilitet med E10

Kontaktpersoner:
Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef, tlf. 951 80 221, kare.gunnar.floystad@zero.no
Anne Marit Melbye, rådgiver biodrivstoff, tlf. 959 05 732, anne.marit.melbye@zero.no

[1] Enighet om Statsbudsjettet 2017 – punkt 8, https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/budsjettet_2017/verbalforslag.pdf

[2] https://www.verbio.de/en/faq-biofuel/print/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]