12. april 2016

To halvdagsseminar om biodrivstoff 27.4. 2016

Den 27. april arrangerer ZERO temamøte om biodrivstoff i forum for fornybar transport, etterfulgt av et halvdagsseminar om norsk produksjon av flytende biodrivstoff. Forrige møte i forumet, 3. februar, kom over 150 personer for å høre om elektriske løsninger for tyngre kjøretøy, til denne biodagen er det allerede mer enn 130 påmeldte.

Spørsmålene vi skal svare på er: Hva finnes av tilgjengelig bærekraftig biodrivstoff, og hvilket råstoff er det laget av? Hvilke kjøretøy kan bruke det og hvordan? Er storskala produksjon av norsk biodrivstoff bare en snakkis, eller en mulig realitet? Vi får også høre brukererfaringer fra selskaper som alt er i gang med biodrivstoff. Til sist skal vi debattere med politikerne rundt de avgjørende virkemidlene for å sikre bruk og produksjon av bærekraftig biodrivstoff.

Zero_trailer_biodrivstoff  Zero_ferje_bio

Etter lunsj fortsetter vi med et halvdagsseminar om produksjon av flytende biodrivstoff i Norge. Det er flere prosjekter, både kjente og mindre kjente, som står på trappene for investeringsbeslutninger og produksjonsstart i Norge. Med ulike planer for råstoff, alt fra skog og fiskeavfall til søppel og plast som ikke kan resirkuleres. Vi vil i løpet av tre timer vise fram de mest lovende prosjektene som er nærmest en realisering i Norge, og se på mulighetene for biodrivstoff fra ulike råstoffkilder.

STED: Håndverkeren kurs og konferansesenter, Rosenkratzgate 7, Oslo

08:30-09:00: Frokost 

Program del 1: Forum for fornybar transport
09:00-12:00:

Bærekraftig biodrivstoff – En del av klimaløsningen v/Kåre Gunnar Fløystad fra ZERO

Potensialet for økt bruk av biodrivstoff fra bærekrafti råstoff globalt  v/Anne Marit Melbye fra ZERO

Hvilke biodrivstoff er tilgjengelige på det norske markedet?

Biodiesel v/Pernille Blackenfelt fra Perstorp

HVO fra bærekraftig råstoff v/Jeroen van Heiningen fra Good Fuels

HVO fra bærekraftig råstoff v/Sören Eriksson fra Preem

Bioetanol fra trevirke v/Pål Espen Ramberg fra Borregaard

Biogass – Hva fins og hva er potensialet? v/Torkil Dyb Remøy fra Energigjenvinningsetaten i Oslo og Linn Helland fra Rambøll

Hvem kan bruke biodrivstoff og hva er brukererfaringene?

Biodiesel, biogass og bioetanol i bruk på våre lastebiler v/Marius Råstad fra ASKO

Brukererfaring fra busser på biogass v/Børre Johnsen fra Østfold kollektivtrafikk

#FlyBio – Hva skjer? v/Olav Mosvold Larsen fra Avinor

Hva finnes av ulike kjøretøy som kan gå på biodrivstoff? v/ Jon Lauvstad fra Scania

Biodrivstoff i bruk på ferger v/ Pål Ruud fra Oslo fergene

Hvordan få til bruk av biodrivstoff i maritim sektor? v/Benjamin Myklebust i ZERO

Virkemidler for lønnsomt bærekraftig biodrivstoff

Politisk kommentar v/Leder i Energi- og Miljøkommentaren, Ola Elvestuen fra Venstre

12:00-12:45: Lunsj

Program del 2: Hva skal vi putte på tanken? Status for norsk produksjon av flytende biodrivstoff 12:45- 16:00

Norsk Biodrivstoff industri- vil politikerne det? v/Leder i Energi- og Miljøkommentaren, Ola Elvestuen

Biomassepotensialet i Norge v/Torjus Bolkesjø fra NMBU

Avansert biodrivstoff fra syntesegass og integrert H2BioOil prosess v/De Chen fra NTNU

ReShip – Fornybart trebasert biodrivstoff til shipping v/Kai Toven fra PFI

Initiativ for norsk biodrivstoffproduksjon

SynSel v/Lars F. Askheim

Silva Green Fuel v/Rune Gjessing

Biokraft  v/Marianne Langvik

EME v/Nicolay Flatner

Quantafuel v/Kjetil Bøhn

Elkem v/Alf Tore Haug

Raffinering av fornybart drivstoff v/Mattias Backmark fra Preem

Spørsmål til og svar fra scenen med innlederne

 

 

KLIKK HER FOR PÅMELDING

Zero_biodrivstoff_matavfall Zero_biodrivstoff_tre