fbpx
4. september 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Bioøkonomi kan bli grønn næring

foto: Biokraft
foto: Biokraft

Søndag 2.september åpnet Biokraft sitt nye biogassanlegg på Skogn. Anlegget skal produsere biogass og er et av de største anleggene i verden.

– Det har vært mye snakk og ønsker om grønn vekst og nye investeringer fra politisk hold. Nå går vi fra ord til handling, og dette er startskuddet for den nye bioøkonomien i Norge, sier fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO, Kåre Gunnar Fløystad.

– Anlegget på Skogn er en milepæl for norsk bioøkonomi. Norge har rikelig tilgang på avfalls- og skogsressurser som kan brukes til å produsere alt fra bærekraftig biodrivstoff til miljøvennlig plast. Dette kan bli en lønnsom næring for Norge, gi bedre ressursutnyttelse og er viktig for utfasing av fossil energi og materialer, sier Fløystad.

Biogass kommer til å være en viktig klimaløsning både på kort og lang sikt.

– Biokraft på Skogn vil gi oss tilgang til mer bærekraftig biodrivstoff med høy klimanytte, og bidra til å fase ut fossilt drivstoff. På sikt kan det også utvikles nye muligheter fra sidestrømmer. Nå gjelder det å bygge  grønne markeder som etterspør bærekraftige løsninger, sier Fløystad.

– Dette anlegget er viktig for Norge, og for mulighetene til å bruke biogass i hele landet. Når biogass tas i bruk i skip og tungtransport, bidrar det til å bygge et grønt marked, som igjen muliggjør bruk av biogass på nye områder. Nå blir også biogass mindre avhengig av fossil gass, og det er avgjørende for videre vekst. Dette må myndighetene legge til rette for gjennom blant annet avgift på fossile løsninger og ved å etablere næringslivets CO2 fond for transport, sier Fløystad.

For å få stimulere norsk biogass/-drivstoffproduksjon trenger vi:

  • fortsatt introduksjonsprogram for kjøretøy og fyllestasjoner fra Enova
  • lønnsomhet i å velge grønt gjennom klimaklasse i bomringene og avgifter på fossile alternativer
  • etablering av Næringslivets CO2-fond for transport
  • aktører i næringslivet som tør og vil satse