fbpx
15. oktober 2015
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Bygg, anlegg og byutvikling på Zerokonferansen 27-28.oktober

Er du interessert i bygg, anlegg og byutvikling sin rolle i det grønne skiftet? Dette er noen av temaene som tas opp på Zerokonferansen, der 1200 beslutningstagere fra politikk, næringsliv, media og akademia møtes 27-28. oktober. Her har vi samlet det viktigste som foregår på området over de to dagene konferansen pågår.

Dag 1, 27. oktober

Finans, transport og bygg er blant temaene på Zerokonferansens dag 1 i år. Bergen og omegns boligbyggelags imponerende boligprosjekt Treet skal presenteres av Ole Kleppe. Tonje Frydenlund fra Snøhetta forteller om Powerhouse-samarbeidets betydning i anledning 5-års jubileet.

Dag 2, 28. oktober

Kl. 9:45 Grønne bygg: Hva er de fremste løsningene?
En rekke aktuelle problemstillinger belyses gjennom presentasjoner av ulike spydspissprosjekter og forskningsprosjekt: Hvilke alternativer har vi til fossil spisslast i nærings- og offentlige bygg  – og kan vi få forbud mot fossil olje også i yrkesbygg? Er forslaget til kommende energikrav i TEK et riktig steg mot nesten-null-energibygg? Kan materialers energi- og klimaregnskap være med i morgendagens byggforskrifter? Stortingspolitikerne Mudassar Kapur (H) og Anna Ljunggren (Ap) diskuterer rammevilkår.

Kl. 12:00 Bli med på kreativ ZERO-lab der løsningene for nullutslippsbyen utforskes:
Knappe arealer fremmer kreative grønne løsninger


Kl. 13:30 400 offentlige milliarder: Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til det grønne skiftet? Spydspisser fra ulike sektorer blir presentert, etterfulgt av debatt om hva som kan gjøres for å få bedre miljøkrav i alle offentlige anbud og for at innovasjoner etterspørres. Med Statsråd Monica Mæland.

Kl. 13:30 Til lands og til vanns: Hvordan får vi til fornybar godstransport?

I byggprosjekters anleggsfase finnes et stort potensial til å bidra til direkte klimagevinster ved å stille krav til nullutslipps-, lavutslipps eller klimanøytral anleggstransport og drift av byggeplass. Her får du høre mer om mulighetene.

Få også med deg ZEROexpo!

ZEROexpo er nytt av året. I en utstilling på Youngtorget viser vi framtidens klimaløsninger mens Zerokonferansen pågår. Smarte grønne bygg, storbyen som klimaspydspiss og grønt karbon er relevante utstillinger innen bygg. Se mer her.

Les mer om programmet og meld deg på her!