fbpx
26. april 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

«Den store bilavgiftsdebatten»

Norsk elbilpolitikk har vært vellykket så lang. Innretningen av bilavgifter har vært avgjørende for å komme dit vi er nå. Skal vi komme helt i mål med å fase ut fossile biler, er det behov for en ny strategi som både klarer å unngå unødvendig konflikt med andre samfunnsmål og sikre staten nødvendige inntekter, og som oppleves som rettferdig av folk flest.

Det var utgangspunktet for «Den store bilavgiftsdebatten» som ZERO og Elbilforeningen arrangerte på Kulturhuset i Oslo 26. april. På programmet hadde vi både både det store bildet av betydningen av norsk elbilpolitikk, forskernes analyser av handlingsrommet for å nå målet nullutslippsmålet, en politisk analyse av hva som er politisk realistisk, bilselgernes visjoner, ZEROs konkrete avgiftsforslag for 2019 – og politikernes svar på hva de tenker å gjøre.

Over kan du se videopptak av debatten. Presentasjonene ligger under her.

Christina.Bu.elbilforeningen.26.4.18

Lasse Fridstrøm.tøi.elbilfrokost.26.4.18

Sveinung Kvalø.COWI.elbilfrokost.26.4.18

Toyota_elbilfrokost.26.4.18

Kari.Asheim.ZERO.elbilfrokost.26.4.18