fbpx
7. februar 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Derfor trenger vi både fornybar og gjenvunnet plast

Workshop i Forum for fornybar plast, høsten 2018

ZERO er enige om at vi kommer til å trenge plast i fremtiden, og at plast på avveie er et stort problem. Samtidig er klimagassutslippene ved produksjon og forbrenning av plast det andre problemet. Vi trenger å ha begge problemstillingene i mente når vi skal legge til rette for bruk av plast uten negative miljøeffekter. Fossilfri plast er et begrep som omfatter både resirkulert og fornybar plast. Det altså plast der du ikke tar opp ny fossil olje for å produsere plasten.

I dag står plast for 5% av de fossile CO2-utslippene. Det tilsvarer 800 millioner biler. Dersom vi ikke gjør noe med råstoffet til plastproduksjon og resirkulerer mer i fremtiden, vil omfanget øke til iallfall 15% av de totale klimagassutslippene fram mot 2050. Fornybar plast løser ikke forsøpling-problemet, men vil redusere klimagassutslippene ved plast.

Forbruket av plast generelt øker på verdensbasis, og det er derfor naivt å tro at vi kan dekke behovet kun gjennom økt bruk av resirkulert plast. Det er også grenser for hvor lenge plasten kan materialgjenvinnes før kvaliteten på råvaren blir for dårlig. I dag har vi heller ikke gode løsninger for å bruke resirkulert plast i viktige produkter, eksempelvis matvareemballasje, hvor matvaresikkerheten må ivaretas. Derfor er det avgjørende at vi også utvikler fornybare plast-løsninger:

Fremtidens plast er plast som er laget med fornybare ressurser, på en bærekraftig måte, og som gjenvinnes flere ganger. Til slutt kan plasten energigjenvinnes og CO2-utslippet deponeres. Det vil da gi negative utslipp siden plasten er laget av et fornybart råstoff.

Vi har blitt utfordret på om vi ønsker fornybar plast laget av palmeolje. Miljødirektoratet har nylig fått utarbeidet en rapport som viser at palmeolje ikke benyttes i fornybar plast i dag. De viktigste komponentene er sukkerrør, rester fra sukkerrør-produksjon, stivelse og mais. Samtidig er skogbasert råstoff fra Finland kommersielt tilgjengelig for produksjon av plast.

Regjeringen skal ha ros for at de ønsker å få på plass en bransjeavtale om fossilfri plast. Det er viktig at denne avtalen skaper et marked for fornybar og resirkulert plast, som i sin tur vil skape kommersiell interesse for å forbedre resirkuleringsanleggene, samle inn mer plast, og designe plast for gjenvinning. I fremtidens løsning på plast-problematikken, vil vi altså trenge både resirkulert og fornybar plast. Da er ikke konstruktivt å skape et motsetningsforhold mellom disse.