fbpx
16. september 2021
Denne artikkelen er over 2 år gammel

En smartere bruk av energien

I prosjektet Systemsmart energibruk ser vi på hvilke løsninger vi har for å sikre nok energi og effekt til å gjennomføre det grønne skiftet, samt hvilke barrierer som hindrer at løsningene tas i bruk. Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke aktører med forskjellige roller i denne omstillingen. Nå kan du følge prosjektet på dets nylig lanserte nettside, systemsmart.no.

Hvorfor systemsmart energibruk?

Den tørre sommeren og høsten vi har hatt, aktualiserer behovet for å utnytte energiressursene og infrastruktur bedre. Vi står nå foran en vinter med høye strømpriser, og det blir desto viktigere å bruke det vi har bedre slik at det ikke blir en barriere i overgangen til elektriske løsninger.

Gjennom nettleien finansierer fellesskapet utbygging av nett og infrastruktur for å frakte strømmen hjem til husholdninger, næringsbygg og industri. I tillegg skal vi ha nok nettkapasitet til å etablere ny, grønn industri. For å få til dette er det avgjørende å utnytte alle energiressursene mer effektivt og optimalisere samspillet mellom de forskjellige energibærerne, slik at vi kan unngå dyre og unødvendige nettinvesteringer du og jeg betaler for. Ikke minst kan vi begrense nye naturinngrep.

ZEROs rolle

Derfor er ZERO sekretariat for et samarbeid om systemsmart energibruk med nettopp dette som formål: sikre nok strøm til å gjennomføre det grønne skiftet, uten for store kostnader og belastning for naturen. Vi må rett og slett legge om til en smartere bruk av energien.

I styringsgruppen for prosjektet sitter Statnett, Enova, Norsk Fjernvarme og Elvia. Som bidragsytere har vi så langt fått med oss Glitre Energi, Akershus Energi, Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Viken Fylkeskommune og Statsbygg.

Følg med på nettsiden

Nå er nettsiden for prosjektet lansert på systemsmart.no. Her vil vi informere om case-arbeid, lansering av notater, invitasjoner til arrangementer og tilstøtende prosjekter. Ikke minst finner du oversikt over relevante artikler og publiseringer. Følg med framover!