fbpx
2. november 2023

En tid for mot

ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre åpnet Zerokonferansen 2023.

Foto: Kevin Dahlman/ZERO

I sin åpningstale snakket Sigrun Gjerløw Aasland om utviklingen i klimadebatten- og politikken, og om betydningen av å stå ved de vanskelige beslutningene i en tid med uro. Belønningen får vi når klimapolitikken virker og utslippene går ned. 

– Klimapolitikk som har virket har en ting til felles: standhaftighet og is i magen. Det er også en type mot. Mot til å stå i politikk også når den blir dyrere og mindre populær, sa Aasland. 

Vi er i en dyrtid, det er krig på krig, og ekstremvær rammer folk over hele verden. Vi må løse flere kriser samtidig og vi må møte den ene uten å glemme den andre. Det store flertallet vet at vi må gjennom store endringer, og det er i politikernes makt å sørge for at endringene skjer.

Aasland avsluttet med en oppfordring og støtteerklæring til statsminister Støre:

 – Husk hvor langt motet har tatt oss når vi har våget. Nå trenger vi at du og regjeringen tar de beslutningene som virkelig betyr noe. 

Statsministerens tale: ZERO løfter fram teknologien som tar oss videre

Statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram ZEROs motto om å jobbe mer for det vi er for, enn mot det vi er mot, og sa det var inspirerende å komme til Zerokonferansen og se og høre på praktiske løsninger på klimakrisen. Deretter sa han seg enig i behovet for mot, og særlig i å ha mot i ny teknologi og belønningen som følger av det:

–  Til alle dere som har stilt ut her i dag: en del av de tingene i utstillingen, er ting jeg hørte om for noen år siden. Nå ser jeg det her. Det er tatt i bruk, og folk tjener penger på det. Det er inspirerende, sa Støre. 

Statsministeren sa også at vi står i de store omstillingenes tid, og trakk fram flere faktorer som vil avgjøre om vi lykkes med å nå klimamålene i 2030 og 2050. Vi må bygge ut nok energi, som vil ta tid og må avveie mange hensyn. Vi må få en mer sirkulær økonomi og verdikjeder, og slik redusere presset på naturen, vi må benytte oss av digitalisering og ikke minst må vi sikre nok kompetanse til alle grønne sektorer som vokser.

Ellers snakket Støre om Norges bidrag til COP28, og la vekt på Norges arbeid og mulighet for CO2-fangst og -lagring, utvikling i grønn maritim sektor og bevaring av skog. Norge har ikke minst en stor mulighet med vår velstand. Et av de viktigste bidragene våre ligger i utviklingen av fornybar energi i utviklingsland. Vi har også sett hvordan elbilpolitikken har gjort elbilen tilgjengelig i markeder over hele verden. Å ta løsninger vi har prøvd ut og utviklet i Norge, ut i verden. 

–  Vi gjør ting i Norge som vi tar med ut i verden, og som vil ha betydning der, avsluttet Støre.