fbpx
18. februar 2021

ZERO etterlyser satsing på ladeinfrastruktur etter ny støtteordning

16. februar annonserte Enova en forenklet ordning for investeringsstøtte til tyngre elektriske kjøretøy, som busser og lastebiler. Formålet er å få fart på overgangen til nullutslipp i et segment der elektrifiseringen har gått tregt. Zero forventer at det også kommer ordninger som samkjører støtte til kjøretøy og nødvendig infrastruktur.

Foto: Posten

– Det er veldig bra at forenklinger i søknadsprosessene for utslippsfrie, tyngre kjøretøy nå kommer på plass i Enova. Tungtransporten er jokeren i klimaomstillingen til transportsektoren og dette har vi jobbet for lenge, sier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO.

– Tungtransporten står foran et veiskille de neste årene der konkurransen om å være best på å levere utslippsfritt drar seg til. Samtidig kan investeringene være svært høye, noe som gjør at det må være lav terskel for å søke og motta investeringsstøtte fra Enova, som jo er statens primære omstillingsverktøy.

Støtteordningen er rettet mot kjøretøy med vekt over 4,25 tonn. Tilbudet av elektriske kjøretøy i dette segmentet har lenge vært magert, men de serieproduserte modellene har nå begynt å komme. DB Schenker kjøpte nylig inn flere elektriske lastebiler fra Volvo.

– Vi ser en betydelig økning i aktiviteten innen nullutslippsløsninger for landtransport. Markedet for nullutslippsløsninger er i bevegelse, men samtidig er det behov for støtteordninger som gjør dette til et konkurransedyktig alternativ i en tidlig fase, sier Gunnel Fottland, markedssjef for transport i Enova, til Elbilforeningen.

Christine Holtan Bøgh understreker viktigheten av at støtte til infrastruktur også kommer på plass: – Nå ser vi frem til at ENOVA presenterer denne ordningen i midten av mars, og håper mange aktører benytter seg av den. Samtidig vil vi fortsette å jobbe for at tilgangen på fornybar energi for tungtransporten ikke bare holder tritt med utviklingen av nye kjøretøy, men ligger i forkant av den. Da må det store grep til, og ENOVA kan ha en nøkkelrolle i det arbeidet.