fbpx
19. september 2019

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre til Zerokonferansen

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre skal på Zerokonferansen 6. november diskutere et område av klimapolitikken der Norge virkelig kan gjøre en global forskjell.

Meld deg på Zerokonferansen her.

De skal nemlig diskutere hva Norge kan gjøre for å bidra til å utkonkurrere kullkraft.

Selv om vi i Norge har basert oss på vannkraft, er verdens velstandsvekst siden den industrielle revolusjon for øvrig i stor grad basert på å brenne kull. Kullkraft er derfor den største kilden til utslipp av klimagasser – ansvarlig for en tredjedel av klimaendringene til nå.

Om vi skal nå klimamålene, må kullkraften fases ut raskt. Allerede om ti år må minst 60% av den være borte, og FNs generalsekretær krever at det må bli helt slutt på å bygge nye kullkraftverk fra neste år.  

Samtidig trenger store deler av verden enorme mengder med ny energi for å vokse ut av fattigdom. Fornybare alternativer som sol, vind og vannkraft er heldigvis i ferd med å bli konkurransedyktige. Men i utviklingsland planlegges det fortsatt hundrevis av nye kullkraftverk – og de som bygges i dag, kan bli stående i flere tiår før det blir lønnsomt å stenge dem.

Norge har kapital og kompetanse innen fornybar energi. Om vi bruker den smart, kan det være tungen på vektskålen som gjør at vekstøkonomier og utviklingsland velger en fornybar framtid – og unngår å låse utviklingen sin til enorme utslipp.

På Zerokonferansen 6. november får du høre Hong Hoang fortelle om utfordringene med å erstatte Vietnams 50 planlagte nye kullkraftverk med fornybar energi. Mark Lewis fra BNP Paribas vil fortelle om finanssektorens rolle i å utkonkurrere kull. Vi vil ha en egen sesjon om hvordan havvind kan ta av og erstatte kullkraft også i vekstøkonomier.

Og så vil vi altså utfordre statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre på hvordan Norge kan ta en nøkkelposisjon i å løse klimautfordringen som haster aller mest akkurat nå.