fbpx
25. november 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Gjennomslag i statsbudsjettet 2015

I forrige uke ble resultatet fra budsjettforhandlingene mellom de fire borgerlige partiene presentert, og Venstre og KrF har oppnådd gjennomslag for flere viktige klimatiltak.

ZERO mener avtalen spesielt har gjort det mulig for  utslippskutt i transportsektoren. Grepene som er gjort i forhandlingene er i tråd med det ZEROs innspill til forhandlingene.

Spesielt gledelig er det at ladbare hybridbiler nå får avgiftsfordeler. Dette er et svært viktig grep for det grønne skiftet i transportsektoren, og vil få fart på salget. Avgiftskutt på disse typer biler gjør det mulig for folk å velge klimavennlige biler, som i praksis kan kjøre nesten utslippsfritt på alle strekninger.

Det er også et viktig grep at biodieselavgiften fjernes. Biodiesel er nødvendig for å få fart på omstillingen innenfor flere segmenter i transportsektoren. . Samtidig kan vi få en ny start på norsk skogindustri. Økt omsetningspåbudet vil gi mer bruk av biodrivstoff, som gjør at vi både kutter utslipp, tar i bruk fornybare alternativer, og bygger en norsk næring for fremtiden. Alle disse komponentene er viktige for det grønne skiftet.

ZERO mener allikevel  at det gjenstår en del på grønn omstilling av transportsektoren, som må tas i forbindelse med den helhetlig gjennomgangen av bilavgiftene neste år. I tillegg må Enova få økte bevilgninger i tråd med oppgavene som medfører når Transnova legges inn under Enova og også får ansvar for en overgangsordning for ENØK-støtte til husholdningene.

Andre klimaseire

Det er en rekke andre punkter som det er viktig å notere seg, som regjeringen vil følge opp i tråd med avtalen. Dette inkluderer gunstigere avskrivningsregler for norsk vindkraft, vurdere endrede og bedre rammevilkår for bioplast, arbeid for å stimulere til økte investeringer i fornybar energi internasjonalt og bidra til flere nullutslippsferger.

ZERO er glad for at klima er en av de sentrale sakene partiene har forhandlet om, og  forventer at Erna Solberg og Regjeringen legger lista høyere fra starten av ved neste statsbudsjett. Regjeringspartiene har selv forpliktet seg til at klima skal gjennomsyre all politikk de fører, gjennom regjeringserklæringen. Virkemidlene ligger allerede der, og må iverksettes av Solberg for statsbudsjettet for 2016.

ZERO vil fortsette arbeidet med å styrke det grønne skiftet gjennom virkemidler og politikk Regjeringen må tilrettelegge for i statsbudsjettene fremover, og ikke minst i revidert statsbudsjett i vår. Vi er fornøyde med at Venstre og KrF har sikret et budsjett med tydeligere klimaprofil, men vi har langt å gå for å få den omstillingen Norge må gjennomføre for å kutte utslipp mot 2030 og 2050. Men vi jobber på, for er det noe forhandlingene de siste ukene har vist, så er det at nitidig og hardt arbeid for klimaløsninger nytter.

Av politisk nestleder, Kari Elisabeth Kaski.