fbpx
20. mars 2020
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Etablering av full verdikjede for EPS (isopor) i Norge

ZERO er med i et samarbeidsprosjekt for å etablere en pilot med en full verdikjede for innsamling, sortering og komprimering av EPS. Målet for prosjektet er å gjøre bruken og avhendingen sirkulær.

EPS – ekspandert polystyren (isopor) er en plasttype som er overlegen som isolasjonsmateriale til bygg og som fiskekasse. Men som all annen plast, medfører bruken store klimagassutslipp og mulig plast på avveie.

– Målet for prosjektet er å gjøre bruken og avhendingen sirkulær. Det å lukke sirkelen kan gi store forsøplings- og klimagevinster, samtidig som vi kan bygge en materialgjenvinningsindustri i Norge og øke ressurseffektiviteten knyttet til bruk av plast, sier Sindre Østby Stub, rådgiver og prosjektleder i ZERO.

I Norge brukes om lag 70 000 tonn EPS årlig, hvorav 35 000 tonn blir eksportert som fiskekasser og 30 000 tonn blir brukt som byggisolasjon. EPS brukes også ofte som emballasje av blant annet møbler og hvitevarer.

Prosjektet er finansiert av Avfallsforsk og Handelens Miljøfond (PReP2020), og er et samarbeid mellom Miljøstiftelsen ZERO, Vartdal Plastindustri AS og EPS-foreningen. Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS, Retura SS og avfallsmottak fra Sogn til Namdalen deltar som partnere på innsamlingssiden.

Komprimatorerer er nøkkelen til mer sirkulær bruk

Innsamlingen av EPS fra fiskekasser og annen emballasje er organisert gjennom Grønt Punkt og har en meget høy innsamlingsgrad fra de store EPS-brukerne. Men fra de mindre brukernee og husholdningene er innsamlingsgraden betydelig mindre. Den største barrieren mot innsamling er den lave egenvekten, hvor en pose på 1000 L med EPS bare veier rundt 10 kg. Transportkostnadene blir store, som medfører lite innsamling. Ved komprimering øker egenvekten inntil 40 ganger, og råstoffet blir svært ettertraktet og har stor verdi. Nøkkelen til mer sirkulær bruk er å få råstoffet effektivt til komprimatorer.

Etablering av pilot

– Hovedmålet i prosjektet er å etablere en pilot med en full verdikjede for innsamling, sortering og komprimering av EPS fra Vestland til Trøndelag. Gjennom å utnytte bruk av ledig returtransport og smarte innsamlingsmetoder skal EPS samles inn til komprimering, forteller Østby Stub.

Prosjektet har også som hensikt å avdekke barrierer for innsamling fra privathusholdning og byggeplasser. Gjennom workshoper og kontakt med brukere og markedet vil det foreslås virkemidler som bidrar til økt innsamling og virkemidler som skaper marked for gjenvunnet EPS.

– Skapes det et marked for bruk av gjenvunnet EPS, øker også verdien på innsamlet råstoff. Med økt gjenvinning vil vi bidra til økt verdiskapning og næringsutvikling i Norge, legger Østby Stub til.

Prosjektgruppen er godt i gang med kartlegging av barrierer og etablering av anlegget i Ørsta. Det er satt i gang sortering av EPS i avfallsmottakene som er tilknyttet prosjektet. Alles Miljø har fått i oppgave å levere et komplett komprimeringsanlegg som skal være i drift slutten av mai.