fbpx
16. mai 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Etterlyser handlingsplan for CO2-håndtering

Olje-og energiminister Tord Lien varslet i januar at det skulle komme en løypemelding om norsk strategi for CO2-håndtering i revidert budsjett. I revidert budsjett står det imidlertid lite konkret om veien videre. ZERO har skrevet et notat for hvordan den norske stat kan medvirke til bygging av fullskala CCS-anlegg. Notatet kan lastet ned her. Det viktigste ZERO foreslår at regjeringen utlyser en konkurranse om å få statsstøtte til å bygge et fullskala anlegg innen 2020.

Det er bred politisk enighet om at det skal satses på CCS i Norge, markert gjennom Klimaforliket som ble vedtatt i 2012. Den nåværende regjeringens ambisjon, uttrykt i regjeringsplattformen, er å satse bredt på å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2. Ambisjonen er å realisere et fullskala demonstrasjonsanlegg innen 2020. For at denne intensjonen skal bli ivaretatt må det nå komme en konkret plan med fremdriftspunkter og frister.