16. mai 2014

Etterlyser handlingsplan for CO2-håndtering

Olje-og energiminister Tord Lien varslet i januar at det skulle komme en løypemelding om norsk strategi for CO2-håndtering i revidert budsjett. I revidert budsjett står det imidlertid lite konkret om veien videre. ZERO har skrevet et notat for hvordan den norske stat kan medvirke til bygging av fullskala CCS-anlegg. Notatet kan lastet ned her. Det viktigste ZERO foreslår at regjeringen utlyser en konkurranse om å få statsstøtte til å bygge et fullskala anlegg innen 2020.

Det er bred politisk enighet om at det skal satses på CCS i Norge, markert gjennom Klimaforliket som ble vedtatt i 2012. Den nåværende regjeringens ambisjon, uttrykt i regjeringsplattformen, er å satse bredt på å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2. Ambisjonen er å realisere et fullskala demonstrasjonsanlegg innen 2020. For at denne intensjonen skal bli ivaretatt må det nå komme en konkret plan med fremdriftspunkter og frister.

Last ned og les notatet fra ZERO om norsk CCS-strategi.