Leder av FNs klimapanel (IPCC), Hoesung Lee kommer til Norge for å snakke om 1,5-gradersrapporten på den årlige Zerokonferansen.

– Vi håper Hoesung Lees tilstedeværelse på Zerokonferansen vil understreke hvorfor vi trenger et 1,5-gradersperspektiv, ikke 3-graders, både i statsbudsjettet og i eventuelle regjeringsforhandlinger, sier leder i ZERO Marius Holm.

FNs nyeste klimarapport viser at klimagassutslippene må reduseres med 40–50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

– Årets Zerokonferanse er viktigere enn noen gang. Den nyeste klimarapporten viser at vi har tolv år på oss til å halvere utslippene våre, og da trenger vi alle tiltak som kan kutte utslipp, ikke bare i Norge, men globalt. Vi må kutte milliarder, ikke millioner tonn CO2, og på Zerokonferansen vi vil løfte fram de løsningene som gjør det mulig, sier Holm.

Totalt samler Zerokonferansen årlig rundt 1300 deltakere og 120 innledere fra politikk, næringsliv og akademia til en to dagers konferanse om klimaløsninger og det grønne skiftet.

Zerokonferansen arrangeres 7. -8. november i Skur 13 i Oslo.

………

Om IPCC-rapporten:

Målet om 1,5 dukket opp under klimatoppmøtet i Paris i desember 2015. Det kom blant annet etter press fra små øystater som frykter effekten av et stigende havnivå. Etter Paris-møtet fikk IPCC i oppgave å vise hva som kreves for å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader og hva effekten av slik temperaturøkning vil være sammenlignet med en økning på 2 grader.