fbpx
3. mai 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Fornybare drivstoff en forutsetning for å nå regjeringens klimamål

Av: Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i Miljøstiftelsen ZERO
Kronikken ble først publisert i Dagsavisen 15. april 2019

Norsk elbilsatsing gir resultater både i form av utslippskutt, inspirasjon og erfaringsoverføring over landegrenser. I mars var tre av fire nye personbiler i Oslo elektriske, og nær 60 prosent i landet sett under ett. Drømmen om 100 prosent nybilsalg i løpet av få år kan bli virkelighet. Nå står resten av transportsektoren for tur.

For å oppnå teknologi- og klimamålene for hele transportsektoren i tråd med Nasjonal Transportplan, må det bli mulig å lade elkjøretøy, samt fylle hydrogen og bærekraftig biodrivstoff over hele landet. Der er vi på langt nær i mål.

Regjeringen har lenge varslet en handlingsplan for fornybare drivstoff til landbasert transport. ZERO har høye forventinger til denne planen, for det er absolutt ingen tid å miste. Granavolden-erklæringen har ambisiøse mål for nullutslipp både innenfor personbiler, varebiler, busser og lastebiler frem mot 2030. Å levere på dette vil kreve langsiktig politikk. Infrastrukturen for lading, hydrogenfylling og bærekraftig biodrivstoff må komme på plass, ellers vil ingen anskaffe kjøretøyene.

Innenfor godstransport må det satses både på batterielektrisk, hydrogenelektrisk og bærekraftige biodrivstoff. I byene kan elektriske busser og varebiler komme i trafikk raskt.  I havner og terminaler der maritim trafikk tilrettelegges for elektrisk eller hydrogenbasert drift, vil også batteri- og hydrogenelektriske lastebiler kunne lade og fylle.  Innen renovasjon og distribusjon vil både batterielektriske, hydrogenelektriske, biogass- og bioetanolkjøretøy være meget gode alternativer til kjøretøy på fossile drivstoff. Men kun hvis lading og fylling er tilgjengelig og kostnadseffektivt.

ZERO mener nye teknologiløsninger bør kommersialiseres så raskt som mulig. Men for å komme ordentlig i gang i nye markeder trengs også målrettede, statlige støtteordninger som sikrer at investeringene gjøres. Det må legges frem konkrete mål og tiltak for blant annet hurtiglading i distriktene, basislading for de uten egen parkeringsplass, ladeinfrastruktur i fellesgarasjer og borettslag, store ladeanlegg for vare- og lastebilflåter, minimum 20 hydrogenfyllestasjoner og testprosjekter for hurtiglading av flere nyttekjøretøy.  Nå er det opp til regjeringen å levere i tide til å nå egne klimamål.