Torsdag 20.september ble det arrangert nytt møte i forum for fossilfri plast. Blant annet presentert BASF sitt arbeid med å bytte til fornybar råvare. I dag kan man kjøpe alle deres produkter med sertifisert fornybart råstoff gjennom massebalanseprinsippet.

Vi fikk også høre at Norturas pølsepakker nå inneholder 47% fornybart materiale, og andre spennende presentasjoner.

Dette var presentasjonene:

Muligheter og utfordringer med å øke resirkuleringen av plast v/Lars Brede Johansen fra Grønt Punkt

BASF arbeider med fornybart råstoff og massebalanse v/Lars O Gustafsson

Erfaringer med bruk av fossilfri dampsperre v/Heidi Lyngstad i Maxbo

Bærekraftig emballasje hos Nortura v /Nina Evje i Nortura

Mulige programmer for innovative plast aktører v/ Ann-Mari Skinne

OM FORUM FOR FOSSILFRI PLAST

ZERO tok initiativ til Forum for fossilfri plast i 2014 og har arrangert kvartalsvise forum-møter med kunnskapspredning og nettverkmuligheter hvor man i fellesskap jobber for omlegging til fossilfrie plast-løsninger.

Fossilt råstoff til plastproduksjon fører til klimagassutslipp tilsvarende de samlede klimagassutslippene fra verdens flytrafikk. Omlegging til fornybart råstoff i plast er derfor et viktig klimatiltak som kan gi store utslippsreduksjoner. For å lykkes med dette trengs både kompetanseheving, flere produkter på markedet og politiske virkemidler som gjør de fornybare løsningene mer konkurransedyktige.

 

LAST NED PRESENTASJONENE

Grønt Punkt

BASF

Maxbo

Nortura

Innovasjon Norge