fbpx
23. mai 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Hjelp Vietnam med å skrote kullplaner, Erna!

Skrevet av Marius Holm, leder i ZERO. Innlegget ble først publisert i Dagbladet 22.05.19.

Fredag tar Erna Solberg imot Vietnams statsminister Nguyen Xuan Phuc. Hun bør tilby samarbeid om å erstatte Vietnams kullplaner med fornybare alternativer.

Verden har hastverk dersom vi skal stanse klimaendringene, og ingenting haster mer enn å stanse bygging av ny kullkraft. Om vi skal nå 1,5-gradersmålet, må hele to tredjedeler av dagens kullkraftverk stenges i løpet av de neste 11 årene.

Fortsatt vokser verdens forbruk av kull, og det er derfor bra at regjeringen i Granavolden-plattformenhar lovet en satsning på å fase ut kullkraft.

På fredag har Erna Solberg en glimrende mulighet til å følge opp løftene. Da tar hun nemlig imot statsministeren i Vietnam, et av landene med størst planlagt vekst i kullkraft.

Vietnams etterspørsel etter strøm vokser med over 10% i året. Det gjør at landet planlegger over 60 nye kullkraftverk. De vil alene gir årlige utslipp tre ganger så store som Norges samlede utslipp!

Norge har fem ganger Vietnams utslipp av klimagasser per innbygger. Erna skal derfor slett ikke komme med noen pekefinger når hun tar imot sin statsministerkollega. Men hun kan tilby støtte til en utvikling som både sparer verden for enorme klimautslipp og hjelper Vietnam å unngå alvorlige helsekostnader og lokale miljøproblemer.

Myndighetene ønsker nemlig mindre kull og mer fornybar energi. Landet sliter imidlertid med en gjeldsbyrde som gjør det vanskelig å utstede offentlige garantier bak kraftkjøpsavtalene de kan tilby utbyggere av fornybar energi. Fornybar energi krever store investeringer, og uten slike garantier er det vanskelig å få finansiering. Landet har i tillegg et svakt nett som trenger oppgraderinger om det skal kunne ta imot mer ustabil sol- og vindkraft.

I samarbeid med andre land kan Norge bidra til å løse disse utfordringene. Et system for garantier for inngåtte kraftkjøpsavtaler kan redusere risikoen for investorer og utbyggere av fornybar energi og gjøre rimelig finansiering mulig. Samtidig kan man støtte nødvendig utbygging av nett og tiltak for energieffektivisering. Til gjengjeld bør man få en forpliktelse fra Vietnam om å skrote kullplanene og erstatte dem med sol og vind – ikke minst havvind, som landet alt er i gang med.

Tar du med deg utfordringen på fredag, Erna?