fbpx
23. november 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Hordalands elferjer beste lokale klimatiltak i 2016

Hordalands miljøkrav i ferjeanbud ble kåret til Årets lokale klimatiltak i KS’ og miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren som ble delt ut på Zerokonferansen. Andreplassen gikk til Oslo for fossilfrie byggeplasser. Tønsberg kommune fikk tredjeplassen for samarbeidsprosjektet Greve biogass.

Overrekkelse

Flere bilder fra prisoverrekkelsen er lagt ut her: https://www.flickr.com/photos/zero_org/

Det kom inn rekordmange søknader og det var usedvanlig sterk konkurranse om topplassene i år.
– Dette viser at det grønne skiftet er i gang i Kommune-Norge, sier juryen, som består av Kristin Halvorsen, direktør for Cicero og tidligere statsråd, KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen, tidligere statsråd Odd Einar Dørum og ZEROs leder Marius Holm.

Miljøkrav i anbud gir grønn næringsutvikling
Hordaland fylkeskommune har satt krav om utslippskutt på minst 55 prosent i anbudene for sine 17 fergestrekninger, hvorav de sju første er tildelt i år. Med el-drift på disse sju strekningene oppnås det kutt på mer enn 87 prosent av utslippene sammenlignet med eksisterende ferger.
– Dette er et svært viktig foregangsprosjekt som viser kraften i å stille sterke miljøkrav i offentlige innkjøp. Tiltaket vil ha store ringvirkninger til andre fylkeskommuner og bidrar til en grønnere skipsnæring, fastslår juryen.

Pionérarbeid med fossilfrie byggeplasser
– Det har stor betydning at Oslo viser vei for offentlige og private utbyggere ved å stille krav om fossilfrie byggeplasser. Tiltaket kutter store utslipp og bidrar til å bygge opp et marked for klimavennlige anleggsmaskiner i Norge og internasjonalt, sier juryen.

Den magiske biogassen
Tønsberg og flere andre kommuner har gjennom selskapet Greve biogass bygget biogassanlegget Den magiske fabrikken.
– Den magiske fabrikken er nyskapende fordi den bruker både matavfall og husdyrgjødsel som innsatsfaktor, lager biogjødsel, og ved god formidling av prosjektet som et godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis, sier juryen.

Konkurransen ble i år arrangert for sjette gang, med mål om å skape oppmerksomhet om innovative og effektive klimaløsninger i store og små kommuner og i fylkeskommunene.

Les mer om konkurransen og de nominerte her.

Kontakt:
– Jenny Skagestad, ZERO: 92610995, jenny.skagestad@zero.no
– Per Kristian Sbertoli, ZERO: 930 89 103, per.sbertoli@zero.no
– Jørn Inge Dørum, KS: 91758302, jid@ks.no