fbpx
27. oktober 2015
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Hvaler Solpark er «Årets lokale klimatiltak 2015»

Hvaler kommune er vinneren av «Årets lokale klimatiltak 2015» som i dag ble delt ut på Zerokonferansen i Oslo. Hvaler vinner prisen for tiltaket ”Hvaler solpark”, som involverer innbyggerne i omfattende utbygging av lokale solcelleanlegg godt koblet til nettet.

Hvaler-ÅLK-2015-300x199
Ordfører Eivind Normann Borge og Thor Moen i Smart Innovation Østfold mottok prisen.

Ordfører Eivind Normann Borge (Frp) mottok prisen under Zerokonferansen i Oslo.

– Det er slike innovative prosjekter, med sterk involvering av innbyggere og næringsliv, som driver det grønne skiftet framover, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

”Kommunens solenergisatsing er et godt utrykk for at det kan drives ledende utviklingsarbeid i mindre, ikke-tettbygde kommuner, og er en satsning som evner å se desentralisert energiproduksjon og nett i sammenheng”, heter det i juryens begrunnelse.

– Vi trenger kommuner som tenker nytt og innovativt for å lykkes med det grønne skiftet. Norge har, kanskje litt overraskende, et stort potensial innen sol. Mange trenger en liten dytt og tilgang på kompetanse for å komme i gang. Det bidrar prosjektet med på en god måte, sier Marius Holm, leder i ZERO og jurymedlem.

Andreplassen gikk til Eid kommune for deres foregangsarbeid med grønn finansforvaltning, ved å trekke sine midler ut av kullinvesteringer og investere i fornybar energi. På tredjeplass fulgte Fredrikstad med pilotprosjektet Lislebyhallen, der man har en «alt-i-ett» løsning for utbygging av lokalsenter arealbruk, nærhet til lokalsentrum, bruk av kollektivtrafikk, parkeringsbegrensninger, fornybar materialbruk, energibruk og klimatilpasning. Det var også en innovativ og inkluderende prosess for å komme fram til en så god løsning.

– Det er morsomt å se at Østfold er en gjenganger fra år til år. De har klart å skape et klima for klimaløsninger, uavhengig av partifarge og type kommune, sier jurymedlem Odd Einar Dørum.

De øvrig finalistene var Oslo kommune for rehabilitering av Økern sykehjem og Hordaland fylkeskommune for arbeidet med energistasjon med hurtiglading av el-biler.

– Det var svært sterk og jevn konkurranse, noe som viser at det skjer mye godt klimaarbeid i flere kommuner og fylker. Vi håper disse aktørene kan inspirerer andre til å følge etter, våge å tenke innovativt om klimaløsninger og ta i bruk de mulighetene kommunesektoren har, sier Marius Holm.

Kommuner og fylkeskommuner har virkemidler til å gjøre noe med ¼ av Norges klimagassutslipp. På årets Zerokonferanse var det også et eget spesialopplegg for lokalpolitikere med fokus på hvilke handlingsrom man har i lokal- og regionalpolitikken.

Årets lokale klimatiltak er en konkurranse i regi av Miljøstiftelsen ZERO og Kommunesektorens organisasjon KS. Det er 5. gang prisen deles ut. Juryen har bestått av direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, tidligere justisminister Odd Einar Dørum, styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen og leder i ZERO, Marius Holm.

For mer informasjon: Ingvild Kilen Rørholt, ZERO, tlf. 97727115, ingvild@zero.no