fbpx
12. august 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Frokostseminar: Hvordan skal Norge lykkes med fullskala CO2-håndtering?

Arrangør: Zero, SINTEF og Norsk olje og gass

Sted: Oslo, Håndverkeren

Tid: 25. august, 0800 – 1000

Påmelding her

26432_331342552819_6823213_n

Hvis Norge lykkes i å etablere en verdikjede for karbonfangst -og lagring (CCS), har vi ikke bare tatt et stort steg mot å nå våre egne forpliktelser om utslippsreduksjon – vi har også tatt en ledende internasjonal rolle på et teknologifelt som kommer til å bli ekstremt viktig i tiårene som kommer for at verden skal kunne nå sine klimamål. Å utvikle CO₂ fangst og lagring i Norge er i tillegg en industriell mulighet for offshore-klyngen i Norge og kan skape nye nødvendige arbeidsplasser.

Konklusjonene fra Gassnva og Gassco sin studie av karbonfangst og lagring (CCS) fra tre norske industrikilder, er svært oppløftende. Å rense disse utslippene er ikke bare mulig – det er også mye billigere enn tidligere norske CCS-prosjekter.

Tre industriprosjekter er blitt vurdert, og det er bra at samtlige av de tre aktuelle fangstprosjektene anbefales å utvikles videre i en konsept- og forprosjekteringsfase (FEED), med mål om investeringsstøtte og bygging. Til sammen kan disse tre aktørene kutte utslipp på 1,3 millioner tonn CO 2 pr år, like mye som en million personbiler.

Utfordringen nå blir realiseringen av dette. Uansett valg av CO₂ fangst anlegg, transportløsning og lagringssted, er det mangelen på effektive langsiktige virkemidler og rammebetingelser som er den største barrieren for CCS i dag, både i Norge og internasjonalt.

En visshet om at siste ledd i kjeden vil være på plass er i denne sammenheng sentralt. Et etablert CO₂-lager vil være en viktig driver, en potensiell garantist for at utslipp tør å satse på CO₂-fangstprosjekter. Følgelig må det her raskt komme på plass langsiktige økonomiske rammebetingelser som grunnlag for forretningsmuligheter for CO₂-lagring.

Frokostseminaret vil oppsummere status etter mulighetsstudiene som ble fremlagt i juli og prøve å synliggjøre og skape enighet om hva som nå må til for å sikre veien videre.

Ordstyrer: Lars M. Glomnes, Aftenposten (TBC)

Program:

• Velkommen v/direktør klima og miljø, Norsk olje og gass, Hildegunn Blindheim

• Mulighetsstudier for fangst, transport og lagring

Disse er levert og sammendrag offentliggjort av Gassnova 4. juli.

Sammendrag, konklusjoner og hva skjer videre?

Administrerende direktør Gassnova, Trude Sundset

• Utvikling og bygging av lagringsprosjektet på Smeheia. Potensialet for mottak av CO2 fra europeiske utslippskilder. Hva må til for å sikre en langsiktig forretningsmodell?

Direktør for CO2-prosjekter Statoil, Olav Skalmeraas

• Korte kommentarer fra de tre industriprosjektene: Yara, Norcem og Klemetsrud energigjenvinningsanlegg. Samtale om muligheter og utfordringer for realisering av norsk fullskala CCS.

Samtale ledet av direktør Bærekraft Sintef, Nils Røkke

• Hva er behovet for bevilgninger, politiske virkemidler og over hvilke tidsrom? Hvordan utvikle mekanismer og forretningsmodeller som driver CCS prosjekter fremover, uten statlig støtte?

Ola Elvestuen (V), Terje Aasland (Ap) og statssekretær i Olje- energidepartementet  Ingvil Tybring-Gjedde (Frp)