23. november 2018

PM: Ingen klimaforskjell med Venstre

I Dagbladet 23.oktober forsvarer Klima- og miljøminister Ola Elvestuen at Venstre sitter i Regjering, og viser blant annet til at «ingen land kutter nok til å nå målene [i Parisavtalen]». Sant nok. Og Venstre i regjering har hittil ikke bidratt med noe som tilsier at Norge kommer til å kutte nok heller.

Av daglig leder i miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm

Selv om Norge gjør mye bra på klima, er ingen av tiltakene Elvestuen ramser opp som Regjeringens klimainnsats nye. Skal vi utløse utslippskutt i størrelsesorden 22 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030 slik han nevner, må vi ha helt nye og mer kraftfulle politiske grep.

Ola Elvestuen har en enestående sjanse til å skrive seg inn i historiebøkene som en handlekraftig klimaminister. Med 1,5 graders rapporten har han et bakteppe for handling som har støtte hos folk flest, for de ser at deres trygghet er truet av blant annet flom, tørke og ukontrollert migrasjon. Han har støtte hos egne velgere og støttespillere, for de forventer noe mer enn prisjustering av eksisterende klimatiltak. Han har støtte fra store deler av næringslivet, som med rett kombinasjon av pisk og gulrot kan opparbeide en grønn konkurransekraft med stort verdiskapingspotensial for Norge. Og han har – antar jeg – støtte hos statsminister Erna Solberg, som helt sikkert ikke ønsker et ettermæle som en statsminister som ikke brukte denne gode anledningen til å gjøre en forskjell for klima.

Mer enn noen gang er det rom for en klimaminister som våger å løfte blikket og tenke høyt om hvordan Norge kan gjøre en størst mulig forskjell for klima. Kan Norge ha som mål å bygge tidligmarked for alle transportgrener der det haster med teknologiutvikling? Hvordan kan vi gjøre industrien utslippsfri og få opp farten på karbonfangst og lagring? Kan vi stille oss i spissen for et «war on coal» initiativ? Kan vi sette sektorvise mål for utslippskutt med forpliktende virkemidler?

Tenk høyt, tenk nytt, utfordre embetsverk, næringsliv og politiske motstandere til å komme med løsninger, ta hele verktøykassen i bruk. For det er så lett å tre inn i rekken av politikere som skyver avgjørende klimapolitiske grep foran seg til kommende statsbudsjetter, stortingsperioder og årstall. Så altfor lett.

Tilsvar til Ola Elvestuen, Dagbladet 23.oktober 2018