fbpx
13. februar 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Internasjonal nyhet – Elektrisk gravemaskin på 25 tonn

Pon Equipment har i samarbeid med Caterpillar lansert Cat323F Z-line, en 25 tonns batterielektrisk gravemaskin – trolig den første i sitt slag internasjonalt. 

Pon equipment lanserte 22. januar en batterielektrisk 25 tonns gravemaskin i samarbeid med Caterpillar. Det kan bli et internasjonalt gjennombrudd for utslippsfrie anleggsmaskiner.

Til nå har elektrifisering av anleggsmaskiner stort sett dreid seg om små gravere og hjullastere (og noen større maskiner med ledning til tunneldrift o.l). Pon Equipment er forhandler av Caterpillar anleggsmaskiner i Norge, og Caterpillar er verdens største produsent av anleggs- og gruvemaskiner. Graveren som Pon nå har elektrifisert er en stor arbeidshest som brukes i alt fra graving rundt eneboliger til store anleggsprosjekter, og har et stort marked så fort den blir konkurransedyktig på pris. Her snakker vi ikke en anleggsmaskinens “buddy”, hvor man man har inngått kompromiss på driftsytelse for å gjøre maskinen elektrisk, men mer i retning anleggsmaskinens “Tesla”, med ytelse blant de beste i klassen, og i tillegg elektrisk og helt utslippsfri drift.

Her ser vi norsk innovasjon og utvikling som tar fram en ny løsning i verdenssammenheng. Dette er ikke en pilot eller forskningsprosjekt med uvisse markedsmuligheter, men produktutvikling fra en markedsaktør som ser en kommersiell mulighet i å være tidlig ute. Utviklingen som skjer her vil på sikt kunne påvirke det internasjonale markedet.

Ikke tilfeldig at utviklingen skjer i Norge
Jeg vil peke på to ting som har vært avgjørende for denne utviklingen. For det første har nye anbudskrav skapt et marked for fossilfrie og utslippsfrie løsninger. Oslo kommune, gjennom Kultur- og idrettsbygg og Omsorgsbygg, har vært pionerer i å stille krav om fossilfrie byggeplasser. De viste at det gikk an, og nå har det spredt seg til andre kommuner rundt om i landet. Det andre avgjørende elementet er det norske kompetansemiljøet som har vokst fram rundt batteriløsninger i maritim sektor. Utviklingen innenfor elektriske ferger i Norge har gjort at vi nå har et ledende kompetansemiljø og leverandører av batteriløsninger for tunge applikasjoner.

Vil snart bli lønnsomt
De første batterielektriske gravemaskinene kommer til å ha en temmelig stor merkostnad i forhold til en vanlig dieselgraver. Det koster å utvikle slike nye løsninger, og foreløpig er batterikostnaden høy. Men beregninger som vi har gjort tilsier at det er fullt realistisk å få fram løsninger som er lønnsomme om ikke lenge. Pon oppgir at de har betalt 600 Eur/kWh batteri, noe som ligger om lag 3 x høyere enn batterikostnaden for elbiler i 2016, og 6x høyere enn hva f.eks VW tror batteriprisen for deres elbiler vil ligge på om få år. Batterikostnadne for denne maskinen er etter våre beregninger sammenlignbare med drivstoffkostnadene til en tilsvarende dieselgraver over livsløpet. Denne typen elektriske maskin vil bli konkurransedyktig så fort batteriprisene presses ned, og man får en effektiv produksjonsprosess.

De første enhetene av denne maskinen vil leveres rett over sommeren. Pon equipment sier de er klare til å levere et titalls elektriske gravere i løpet av 2018 dersom markedet etterspør dette. Videre har de sagt at de er klare til å elekrifisere flere modeller, og at de på sikt kan levere maskinparken som trengs for å få til en helt utslippsfri byggeplass.

Ballen ligger nå hos kjøperene og bestillerne
Nå ligger ballen hos de som kjøper maskiner og de som stiller anbudskrav. Veidekke er de første som har vist interesse, og vil være den heldige eier av det som trolig er verdens første batterielektriske 25 tonns gravemaskin. Vi utfordrer andre entreprenører, som AF gruppen og NCC til å også være offensive og etterspørre utslippsfrie anleggsmaskiner. Samtidig vil vi utfordre offentlige aktører som Statens Vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og kommunale, fylkeskommunale og andre offentlige byggherrer til å stille krav i sine byggeanbud som fremmer utslippsfrie løsninger framfor fossile. ENOVA har på sin side støtteprogram på plass som kan lempe på ekstrakostnader og risiko i starten, inntil de utslippsfrie løsningene er konkurransedyktige.

Ble inspirert på Zerokonferansen
Administrerende direktør Erik Sollerud har flere ganger løftet fram at det var etter han hadde deltatt på Zerokonferansen at han hadde blitt inspirert de til å starte denne utviklingen. Det er gøy for oss å se at løsningene vi har vist frem på Zerokonferansen og ZEROexpo har vært med på å inspirere næringslivet til å igangsette prosjekter for å ta fram nye løsninger. Vi ser frem til flere slike eksempler fremover.

Dette er bare begynnelsen. Slik Norge har vist seg som en internasjonal spydspiss innen elbil og elferger, kan vi nå også bane vei for elektriske anleggsmaskiner.

Les mer om Pons nye gravemaskin her og her.