27. november 2018

Jubler for grønn industrietablering

I dag kom nyheten at Biozin Holding AS fortsetter arbeidet med å etablere et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje, det de kaller biozin, i Åmli i Aust-Agder. Selskapet har besluttet å starte neste fase av prosjektet, pre-engineering. Fullskala-anlegget er planlagt å komme i drift i løpet av 2022.

ZERO har lenge ønsket ny grønn industri velkommen, og jubler for at industrien tar et stort skritt inn i bioøkonomien. Regjeringen har mål om å halvere utslippene fra transport innen 2030. Bærekratfig biodrivstoff er sentralt for å nå dette målet.

 

Viktig rolle i bioøkonomien

Dette er et svært gledelig skritt mot ny grønn industri og økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff. Slike anlegg kan spille en viktig rolle i bioøkonomien og bidra til mange nyvinninger, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO.

Dette viser at rammebetingelsene for biodrivstoff fungerer, og at omsetningskravet og delkravet til avanserte biodrivstoff bygger et viktig marked som muliggjør slike investeringer.

– Her svarer selskapene på politikernes ønske om reduserte utslipp fra transportsektoren og etablering av grønn industri. En framtidig satsing vil være avhengig av at politikerne fortsetter å legge til rette for økt bruk av fornybart drivstoff. Dette er grønn omstilling i praksis, hvor vi også bygger en næring for fremtiden, sier Fløystad.

Råstoff fra skogen

Produksjonsanlegget på Åmli vil omdanne råstoff fra skogen (skogsrester og biprodukter fra sagbruk) til den avanserte bioråoljen biozin, raffineres i eksisterende raffineri og bli en andel i fossilt drivstoff. Anlegget vil forbruk ca 1 000 tonn biomasse per dag. Den totale prosjektkostnaden er anslått til 3,5 milliarder kroner.

Fakta:
* Stortinget har vedtatt at en økende andel av alt drivstoff som brukes i kjøretøy på norske veier, skal være biodrivstoff. I 2020 skal andelen være 20 prosent. Åtte prosent av dette skal være avansert biodrivstoff, utvunnet av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk. Regjeringen har som mål at andelen biodrivstoff i veitransporten skal være 40 prosent innen 2030.