fbpx
18. september 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: – Kystruta bør vise verden utslippsfrie løsninger

– Det er bra Regjeringen nå stiller krav til utslippsreduksjoner og bruk av utslippsfri landstrøm for det nye kystruteanbudet, men regjeringen utnytter ikke mulighetene anbudet gir til å bidra til få til morgendagens utslippsfrie skipsfart som den verdensledende norske maritime industrien kan levere, mener ZERO.
Kystruta er en stor internasjonal turistattraksjon og nasjonalt symbol og merkevare for Norge, i tillegg til å være en viktig transportåre langs kysten. I 2015 utgjorde de årlige CO2-utslippene fra trafikken på kystruten om lag 215 000 tonn – det tilsvarer 100 000 nye biler. Med dagens støttenivå, er det snakk om ca 6 milliarder kroner i statlig støtte til transportruten over ti år.
– Kystruta burde gjøres til et globalt utstillingsvindu for norske verdensledende skipsløsninger, med nullutslipp- og lavutslippsteknologi, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.
Gode miljøkrav og god konkurranse om de beste miljøløsningene har vært en suksessoppskrift på fergeanbud som har gjort at Norge nå leder an i verden på utslippsfri ferger.
– Her må vi lære av suksessen fra fergene. Det er bra Regjeringen nå stiller krav til utslippsreduksjoner og bruk av utslippsfri landstrøm. Men kravet bør også være at skipene skal kjøre minst én time utslippsfritt inn og ut av havnene og fjordene som kystruta kjører i, sier Gjerset.
I fergeanbudet både på Trondheimsfjorden og i Hordaland gav det gode resultater å stille minimumskrav til utslippsreduksjoner på 50-55%, sammen med en miljøbonus i anbudet for bedre løsninger.
– Vi forventer at det blir 30% miljøvekting for anbudet, slik de nye miljøkravene i alle offentlige anskaffelser sier. Det vil være viktig for å få en god konkurranse om innovasjon og de beste miljøløsninger, sier Gjerset.
Norge har verdensledende leverandørindustri på maritime nullutslippsløsninger. Over 50 nye batteriferger (helelektrisk og ladbar hybrid) har vunnet kontrakter som blir satt i drift de nærmeste par årene. Det store teknologiskiftet for ferger gir nye muligheter for å få til tilsvarende utvikling for øvrige deler av maritim sektor.
For mer info:
Marius Gjerset, teknologiansvarlig ZERO, 926 56 010.