fbpx

Lokale klimatiltak

Høsten 2019 var det lokalvalg. Kommunene kan spille en nøkkelrolle i den store, grønne omstillingen av samfunnet.

Noen spørsmål? 
Kontakt Jenny Skagestad, rådgiver transport og storby.

Kommunen din kan kutte utslipp fra egen drift, legge til rette for lavere utslipp som planmyndighet og byutvikler, bruke sin innkjøpsmakt til å skape et marked for utslippsfrie løsninger og ta en aktiv rolle som forbilde overfor egne innbyggere, næringsliv, andre kommuner og Staten. Se våre sjekklister for klimatiltak.

Sjekkliste for klimaledelse i kommunene

Kommunene gjennomfører mange gode klimatiltak, men for å få fart på den store grønne omstillingen lokalt må klimaarbeidet settes i system. Denne sjekklista viser konkrete grep for klimaledelse i kommunene.

Last ned ZEROs sjekkliste for klimaledelse i kommunene (pdf)

Sjekkliste for kommunale klimatiltak

Mange kommuner er i gang med en rekke gode klimatiltak, men bare noen få har begynt å sette klimaarbeidet i et større system. Ved å bruke vår sjekkliste, kan kommunene ta i bruk hele sitt klimahandlingsrom.

Last ned ZEROs sjekkliste for kommunale klimatiltak (pdf)

Årets lokale klimatiltak

Vinneren fra 2018: Flora kommune

Årets lokale klimatiltak er en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO hvert år.

Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere!

De tre beste prosjektene i 2019 ble premiert og hedret på Zerokonferansen. Les mer om årets vinnere her.

Vil du vite mer?
Kontakt Jenny Skagestad/92610995

Konkurransekriterier:
• Hver kommune/fylkeskommune kan delta med ett tiltak.
• Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men trenger ikke være ferdigstilt.
• Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan.
• Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
• Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Juryen består av Kristin Halvorsen, Gunn Marit Helgesen, Odd Einar Dørum, Kristine Falkgård og Marius Holm.

Juryen vil også legge vekt på disse momentene:
• Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og vilje til å dele kunnskap og erfaringer.
• Om tiltaket er sektoroverskridende eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder.
• Gode planløsninger.
• Bruk av utslippsfri teknologi.

Eksempler på tiltak kan være:
• Gode areal- og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk.
• Bruk av fornybar energi i offentlig bilflåte og kollektivtransport.
• Tilrettelegging av infrastruktur for tyngre kjøretøy med fornybart drivstoff.
• Samarbeid med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt.
• Produksjon og bruk av fornybar energi.
• Nye administrative løsninger eller finansieringsløsninger.
• Forbildeprosjekter for energibruk i bygg, både for nybygg og rehabilitering.

Tidligere vinnere av Årets lokale klimatiltak:
• 2018: Flora kommune vant for utviklingsprosjekt for utslippsfri hurtigbåt
• 2017: Sør-Trøndelag fylkeskommune vant for fossilfrie busser
• 2016: Hordaland fylkeskommune vant for miljøkrav i fergeanbud
• 2015: Hvaler kommune vant med Hvaler Solpark
• 2014: Østfold fylkeskommune vant med Fossilfri grenseregion
• 2013: Oslo kommune vant med kretsløpsbasert avfallssystem
• 2012: Mandal kommune vant med innovativt nærvarmeanlegg
• 2011: Os kommune vant med Oseana kunst- og kultursenter

ZERO-rapport: Lokale grep for global endring

Etter et snaut tiår med lokale klimaplaner er både små og store norske kommuner i gang med klimatiltak.

Last ned rapporten «Lokale grep for global endring» her (pdf)

Men det er stort sprik i laget – noen storbyer, fylker og enkeltkommuner er pådrivere for klimaløsninger, mens mange henger etter. Byer leder sterkest an i det grønne skiftet både i Norge og internasjonalt. Hvorfor er det sånn og hva kan vi lære av pådriverne? I dette notatet får du et knippe konkrete klimatiltak fra byer rundt om i verden, til inspirasjon og læring for norske kommuner.