fbpx

Lokale klimatiltak

Kommunene kan spille en nøkkelrolle i den store, grønne omstillingen av samfunnet.

Kommunen din kan kutte utslipp fra egen drift, legge til rette for lavere utslipp som planmyndighet og byutvikler, bruke sin innkjøpsmakt til å skape et marked for utslippsfrie løsninger og ta en aktiv rolle som forbilde overfor egne innbyggere, næringsliv, andre kommuner og staten. Se våre sjekklister for klimatiltak.

Sjekkliste for klimaledelse i kommunene

Kommunene gjennomfører mange gode klimatiltak, men for å få fart på den store grønne omstillingen lokalt må klimaarbeidet settes i system. Denne sjekklista viser konkrete grep for klimaledelse i kommunene.

Last ned ZEROs sjekkliste for klimaledelse i kommunene (pdf)

Sjekkliste for kommunale klimatiltak

Mange kommuner er i gang med en rekke gode klimatiltak, men bare noen få har begynt å sette klimaarbeidet i et større system. Ved å bruke vår sjekkliste, kan kommunene ta i bruk hele sitt klimahandlingsrom.

Last ned ZEROs sjekkliste for kommunale klimatiltak (pdf)

Årets lokale klimatiltak

Årets lokale klimatiltak er en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO hvert år.

Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere!

ZERO-rapport: Lokale grep for global endring

Etter et snaut tiår med lokale klimaplaner er både små og store norske kommuner i gang med klimatiltak.

Last ned rapporten «Lokale grep for global endring» her (pdf)

Men det er stort sprik i laget – noen storbyer, fylker og enkeltkommuner er pådrivere for klimaløsninger, mens mange henger etter. Byer leder sterkest an i det grønne skiftet både i Norge og internasjonalt. Hvorfor er det sånn og hva kan vi lære av pådriverne? I dette notatet får du et knippe konkrete klimatiltak fra byer rundt om i verden, til inspirasjon og læring for norske kommuner.