fbpx
16. april 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Om Næringslivets klimapris 2018

Elkem Solar mottar næringslivets klimapris 2017.

Næringslivets klimapris deles i år ut for femte gang. I 2017 vant Elkem Solar for sin energieffektive solcelleproduksjon, tidligere vinnere er Borregaard, Scatec Solar, og elfergen «Ampere».

Vi håper på nominasjoner fra alle som ønsker å vise frem hva de gjør for å få frem ny klimateknologi og nye løsninger!

Fristen for nominasjoner er 1.oktober 2018 – FRISTEN ER GÅTT UT!

 

Om prisen
Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran på området. Skal Norge lykkes med grønn vekst, må vi få en grønn og lønnsom kobling mellom klimapolitikk og næringsliv. Klimavennlig omstilling og konkurransekraft er i økende grad to sider av samme sak. I fjor fikk vi mange nominasjoner fra høyst ulike bransjer, noe som viser at det drives et betydelig innovasjonsarbeid i norsk næringsliv for å bidra til et grønt skifte.

Hvem kan få prisen?
Vi ønsker å motta nominasjoner fra bedrifter over hele landet, fra ulike bransjer. Andre kan også nominere bedrifter som er aktuelle for en slik pris. Kandidatene må ha lansert eller iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt. Det kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller annen klimavennlig omstilling. Resultatet må være betydelige utslippskutt eller bidrag til innfasing av lavutslippsteknologi. Kriteriene kan du lese nederst i denne bloggen. Et tiltak må ikke «score» på alle kriteriene for å nomineres.

Juryen består av:
Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO
Marius Holm, leder i ZERO
Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU

Kriterier for nominasjoner til Næringslivets klimapris:
1) Nominerte skal være norske bedrifter/virksomheter i Norge*
2) Nominerte skal ha lansert/iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt
3) Nominasjonen kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller klimavennlig omstilling
4) Nominasjonen skal kunne bidra til å kutte hele eller en stor andel av utslippet/utslippene permanent og/eller fase inn null/lavutslippsløsninger på nye områder med stort potensial
5) Nominasjonen skal ha kommersielt potensial, og kunne oppnå lønnsomhet innen rimelig tid

*kan være utenlandsk eid

Fyll ut skjemaet nedenfor for å nominere.

FRISTEN ER GÅTT UT!